SIS, Swedish Standards Institute

Nya standarder för fiberbetong på gång

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:51 CEST


Traditionell armering för betong kan ibland vara svår att använda för vissa ändåmål. Genom att tillsätta fibrer så blir det enklare, särskilt vid bygge av balkonger, väggar eller golv. Eftersom det sedan tidigare inte finns någon standard inom detta område ska nu ett projekt inom SIS ta fram nya svenska standarder för fiberbetong.

Standarder ökar möjligheten för företag och entreprenörer att konkurrera på lika villkor, man kan enklare påvisa konkurrens och spelreglerna blir tydligare. I de Eurokoder som håller på att tas fram inom Europa kommer inte fiberbetong att behandlas, vilket också är en av orsakerna till att svenska standarder för dimensionering av konstruktioner av fiberbetong nu tas fram. En annan orsak är det uttalande som Boverket skrev i mars 2006; ”Arbete med utveckling av verifieringsmodeller för konstruktioner i fiberbetong uppfattar Boverket som en angelägen uppgift”.

– Problemet hittills har varit att det kommer in oseriösa produkter som inte borde finnas på marknaden, vilket självklart drabbar detta de seriösa företagen. Det är bland annat därför vi nu ska försöka ta fram helt nya standarder inom området. Idag finns det ju varken svenska eller europeiska standarder på området, säger Jerry Hedebratt, Tyréns, och en av SIS projektdeltagare.

Enligt Jerry används fiberbetong idag ofta felaktigt och det är ett stort och känt problem.
– Om en beräkning genomförs felaktigt kommer det leverantörerna till skada i form av dålig reklam, kunderna kan komma till skada eftersom de får dåliga produkter och även entreprenörerna kan skadas. Fördelen med att tillsätta fibrer vid armering är att materialet blir enklare att hantera och kombinera med vanlig armering. Detta leder till bättre, mer optimerade och säkrare konstruktioner.

I projektet Icke-traditionell armering, SIS/TK 190 AG 2, som nu ska ta fram de nya standarderna, deltar förutom SIS, även Luleå Tekniska Universitet, Betongindustri AB, Tyréns, KTH, Chalmers Tekniska Högskola, Sto Scandinavia, Vägverket och Ingenjörshögskolan Campus Helsingborg.

För ytterligare information:
Rikard Silverfur, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 86, rikard.silverfur@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se