Vetenskapsrådet

Nya stora bidrag till databaser och forskningsverktyg

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:42 CET

För den kommande femårsperioden beviljar Vetenskapsrådet närmare 200 miljoner kronor till forskningsinfrastruktur, det vill säga utrustning och verktyg för forskning av högsta kvalitet. Exempelvis får två nyligen bildade nationella infrastrukturer inom storskalig DNA-sekvensering respektive biologisk avbildning bidrag till dyrbar utrustning.

Vetenskapsrådet stödjer nationella infrastrukturer, sådana som är tillgängliga för forskare från hela landet och från andra länder, och deltagande i internationella infrastrukturer.

-         Tillgång till god infrastruktur är ofta en förutsättning för forskning av högsta kvalitet inom alla forskningsområden, säger Juni Palmgren, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet.

Tio stora databaser

De databaser som får bidrag hanterar data för forskning om exempelvis minskat barnafödande, diabetes, prostatacancer, miljöarkeologi och kost. Ett exempel finns inom miljö- och klimatdata: Forskningen om djurs beteende under olika miljöförhållanden har blivit en viktig del av ekologisk forskning. I dag studeras, förutom djurs rörelser, även kroppstemperatur, puls och stress. Men datahanteringen har inte hållit jämna steg med utvecklingen av sensortekniken. En utmaning är också att djur passerar nationsgränser, vilket kräver samverkan. Vetenskapsrådet stödjer en ombyggnad av ett databassystem så att det kan användas av många forskargrupper för gränsöverskridande forskning om vilda djur. Databasen integreras i forskningsinfrastrukturen LifeWatch för biodiversitetsdata.

2010 års beslut

Totalt beviljades 24 ansökningar, varav 5 bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning,
6 driftsbidrag, 3 planeringsbidrag och 10 bidrag till stora databaser. Det handlar om
närmare 200 miljoner kronor för perioden 2011–2015. Kompletterande beslut kan komma att tas i december.

Länk till listor med beviljade bidrag inom forskningens infrastrukturer.


För mer information, kontakta:
Juni Palmgren, huvudsekreterare inom forskningens infrastrukturer, tel. 08-546 44 156, mobiltel. 0765-267 156, e-post juni.palmgren@vr.se

Camilla Jakobsson, koordinator forskningens infrastrukturer, tel. 08-546 44 336, e-post
camilla.jakobsson@vr.se

Åsa Eriksson, informationsansvarig forskningens infrastrukturer, tel. 08-546 44 255,
e-post asa.eriksson@vr.se

Vetenskapsrådet
är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.