SKF AB

Nya styrelseledamöter i AB SKF föreslås

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:28 CET

Den valberedning som beslutades om vid SKFs årsstämma 2006, bestående, förutom av styrelsens ordförande, av representanter för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Alecta, Robur och Skandia Liv, aktieägare som tillsammans representerar över 40% av rösterna för det totala antalet aktier i bolaget, föreslår att Hans-Olov Olsson och Lena Treschow Torell utses till nya styrelseledamöter i
AB SKF.

Hans-Olov Olsson har en pol mag examen från Göteborgs universitet med inriktning på ekonomi och informationsbehandling. Han initierade sin karriär på Volvo 1966 där han innehaft ett antal chefspositioner i Sverige, Japan, Europa med placering i Bryssel samt Nordamerika. Åren 2000 - 2006 var han verkställande direktör och ordförande för Volvo Personvagnar. År 2006 var han också ledamot i Fords koncernledning med ansvar för Fordkoncernens globala varumärkes- och marknadsföringsstrategi.

Hans-Olov Olsson är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg, ordförande för intresseorganisationen Teknikföretagen, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Vattenfall AB, Lindab International AB och Höganäs AB. Han är också medlem i Rothschild European Advisory Board.

Lena Treschow Torell, för närvarande VD på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), har en magister- och doktorsexamen från Göteborgs universitet och en docentur i fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Lena Treschow Torell arbetade som forskare och föreläsare i fysik vid Chalmers, därefter som professor i Fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet. Hon återvände till Chalmers som professor i Materialfysik och senare som vicerektor.
Åren 1998-2001 arbetade hon i Bryssel som forskningsdirektör för Europa Kommissionens Joint Research Centre. 2001 återvände hon till Sverige som direktör för IVA.

Lena Treschow Torell är styrelseledamot i Micronic Laser Systems AB, Saab AB och ÅF AB. Hon är också medlem i regeringens Globaliseringsråd.

Förslagen innefattar också omval av styrelseledamöterna Anders Scharp,
Vito H. Baumgartner, Ulla Litzén, Clas Åke Hedström, Tom Johnstone,
Winnie Kin Wah Fok, Leif Östling och Eckhard Cordes. Anders Scharp
föreslås bli styrelsens ordförande.