Autoliv AB

Nya styrelseledamöter i Autoliv

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 09:32 CEST

(Stockholm, 03-06-17) – Wilhelm Kull har beslutat avgå ur styrelsen för Autoliv Inc. med verkan från den 17 juni. Styrelsen har uttryckt sin uppskattning av Wilhelms Kulls utmordentliga insatser för Autoliv under 26 år i företagsledningen fram till sin pensionering 2000 och under de senaste sex åren i styrelsen.

Autoliv har beslutat att utöka styrelsen till elva ledamöter samt att som nya ledamöter välja Sune Carlsson för den mandatperiod som slutar vid bolagsstämman 2005 och Georg A. Lorch för den mandatperiod som upphör vid bolagsstämman 2006.

Sune Carlsson

Fram till i vår var Sune Carlsson VD, koncernchef och styreleledamot i AB SKF. En fjärdedel av SKFs försäljning på 42 miljarder går till bilindustrin.

Dessförinnan hade han olika chefsbefattningar i ASEA och ABB i Schweiz, bl a Vice VD och chef för kraftförsörjningsdivisionerna.

Sune Carlsson är styrelseordförande för Atlas Copco AB och styrelseledamot i Investor AB. Han är också ledamot av styrelsen för det belgiska högteknologiska vävföretaget Picanol N.V.

Sune Carlsson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

George A. Lorch

Mr. Lorch är amerikansk medborgare och ledamot av flera amerikanska bolagsstyrelser bl a styrelsen för Pfizer, ett av världens största läkemedelsbolag.

George A Lorch var under 37 år verksam i Armstrong World Industries och dess moderbolag Armstrong Holdings Inc. Denna amerikanska koncern, som omsätter 30 miljarder kronor i 14 länder, är en världsledande tillverkare av golv, tak och husinredningar. George Lorch blev Armstrongkoncernens vice VD 1998 och samtidigt ledamot av styrelsen för Armstrong World Industries Inc. Fem år senare blev han koncernchef och 1994 även koncernens styrelseordförande.

Ytterligare upplysningar:
Mats Ödman, Informationschef, tel 0708-32 09 33
Annika Schölin, Informationsassistent, tel 08-587 20 622

Foton: www.autoliv.com under News. För högupplösta foton vänligen skicka e-mail till annika.scholin@autoliv.com