Intellecta AB

Nya styrelseledamöter i Intellecta AB

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 13:33 CET

Intellectas corporate governance- och nomineringskommitté har beslutat
att till bolagsstämman föreslå att Eva Redhe och Eva Gidlöf väljs till
nya styrelseledamöter i Intellecta AB.

Eva Redhe, född 1962, bedriver för närvarande egen konsultverksamhet
inom affärsutveckling och finansiell kommunikation. Hon har en gedigen
bakgrund inom kapitalmarknadskommunikation och Investor Relations och
har tidigare arbetat på bland annat Investor. Eva Redhe är
styrelseledamot i Stockholms Universitets holdingbolag och Nordstjernan
Ventures.

Eva Gidlöf, född 1957, arbetar som strategisk rådgivare på Inveritas AB
samt genom det egna företaget Eva Gidlöf Management AB. Hon har en lång
karriär på Cap Gemini Group bakom sig, senast som verkställande direktör
för Cap Gemini Ernst & Young i Sverige. Eva Gidlöf har ett antal
styrelseuppdrag inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor, bland
annat för PPM, Resco och Almega ITA.

Corporate governance- och nomineringskommittén föreslår därtill omval av
Leif Lindberg (ordförande), Björn Bjurman, Lars Fossum, Kåre Gilstring
samt Per Granath.

Lars Fredriksson, Lars Peder Hedberg samt Richard Ohlson lämnar
styrelsen som en följd av Stockholmsbörsens skärpta krav på ledamöternas
oberoende ställning.


Aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i Intellecta AB
har meddelat att de kommer att stödja styrelsens förslag vid
bolagsstämman.

Intellectas bolagsstämman kommer att hållas den 28 januari 2004 klockan
16.00 i Intellectas lokaler med adress Fabriksvägen 9, tre trappor, i
Solna.

Intellecta AB (publ)
Solna den 23 december 2003

För mer information kontakta:
Leif Lindberg, styrelseordförande i Intellecta, 08-756 70 90, 0709-50 11 54
Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18

Genom att effektivt integrera kommunikationen stärker vi kundens
varumärke, relationer och affärer. Det sker genom att samordna och
optimera kompetenser och resurser för att på bästa sätt tillmötesgå
kundens behov. Förenklat uttryckt handlar integrerad kommunikation om
metoder att skapa effektiv kommunikation - avseende uppnått resultat i
förhållande till kostnaden.