Engines

Nya Styrelsemedlemmar och delägare i Pejl AB, Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 14:07 CET

 

Pejl AB, sveriges mest väletablerade företag inom projektstyrning, projekthantering och därmed relaterad utbildning meddelar att Carl-Magnus Nordén, Bengt Fjellstedt och Janeric Peterson har invalts i dess Styrelsen vid den extraordinarie bolagsstämman den 4 juni 2010.

Bakgrundsinformation om de nya medlemmarna:

Carl-Magnus Norden, Ordförande
Carl-Magnus som är född 1955, gift och har 3 barn, har en civilekonomsexamen från Lund (’78) och en MBA från Insead, Frankrike (’84). Carl-Magnus har genom åren bott och verkat i Frankrike, England, Belgien, Tjeckien och Schweiz. Han har startat, köpt och utvecklat företag i alla de större länderna i Europa, och har erfarenhet från så vitt skilda branscher som revision, tillverkning, detaljhandel, textil, stål, fastigheter, fastighetsleasing, riskkapital, Internet och Telecom.

”Mitt verkliga intresse ligger i att vara med och utveckla små, entreprenöriella företag vars tjänster ger stor kundnytta och som har stor utvecklingspotential. Allt företagande idag handlar om att leda förändringsarbete. Att ha rätt styrningsmetoder för detta förändringsarbete är kritiskt. Inom Pejl finns hela ”verktygslådan” för att styra projekt och verksamheter. Jag ser verkligen fram emot att vara med i arbetet med att förbättra Pejl’s tekniska plattform, och dess kundnytta genom mer utbildning och geografiska spridning” kommenterar Carl-Magnus utnämningen.

Bengt Fjellstedt
Bengt som är född 1960 har civilekonomexamen och har sedan 1984 arbetat nationellt, nordiskt och internationellt för bl.a. Unilever, Kraft, Alerto Culver, Coop Konsum, Lowe Brindfors/Draft samt Ogilvy. Sedan två år driver Bengt eget konsultföretag med fokus på ledningsprocesser och affärsutveckling samt MOM (Marketing Operations Management).

”Jag ser dagligen exempel på hur brister i styrning av verksamheten gör att goda insikter och intentioner inte kan omsättas i resultat där både tids-, resurs- och kvalitetsnormerna levs upp till. Det är här Pejl kan bidra och jag ser därför stor potential i att utveckla Pejl’s projektmodeller i samklang med de nya gränssnitt som växer fram för olika arbetsgrupper och befattningshavare” säger Bengt.

Janeric Peterson
Janeric som är född 1953, har en civilingenjörsexamen från KTH (-78) och en MBA från Insead (’84) och har arbetat projektbaserat inom företag som 
Procter & Gamble, McKinsey & Co. och Kooperativa Detaljhandelsgruppen, europeiskt såväl som nordiskt och nationellt. Idag är Janeric VD för Nordic Interim AB.

”Under alla mina trettio yrkesverksamma år som managementkonsult på McKinsey och i linjen som affärsområdeschef eller VD har jag arbetat med projektstyrning och försökt komma tillrätta med de vanliga problemen med målformulering, resursallokering och uppföljning/avvikelsehantering. I Pejl’s projektmodell ser jag en praktiskt användbar lösning som balanserar kravet att både vara tillgänglig och enkel men likväl alltomfattande vad gäller de projektkritiska detaljerna” tillägger Janeric.

Jag är mycket glad att välkomna Carl-Magnus, Janeric och Bengt till Pejl’s styrelse och delägarkrets. Deras kombinerade breda erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv och den modernaste tekniken blir en stor tillgång i den omstartningsprocess bolaget nu går in i. Deras engagemang innebär en stor förstärkning för Pejl i dess målsättning att befästa sin ställning som det företag i Sverige inom projekt- och projektstyrning som ger sina kunder den bästa nyttan avslutar Per Westerberg, VD i Pejl AB och tillika storägare, i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta;
Per Westerberg 
070 548 88 17
per.westerberg@pejl.se

 

Vi tror att alla projekt kan lyckas.

Lyckade projekt skall skapa värde och göra skillnaden för verksamheten. Att många projekt bedrivs dåligt just nu beror på avsaknad av en ”projektkultur” eller syn- och förhållningssätt till projekt hos företagen. Lösningen är att etablera detta synsätt – inte bara en modell eller ett verktyg.

Pejl har modellen, kunskapen och verktygen som främjar etablerandet av projektkulturer. Lyckade projekt - vi vet vägen!