Skogsindustrierna

Nya svavelkrav på sjöfarten slår mot Sveriges ekonomi och konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 17:09 CEST

EU:s förslag om nya svavelkrav på sjöfart i Östersjön slår mot svensk ekonomi och konkurrenskraft.

– Vi vill sänka svavelutsläppen men anser att det behövs en längre frist. Det handlar om tusentals jobb inom svensk exportindustri, som annars riskerar att slås ut, och investeringar som flyttar till andra länder. Detta samtidigt som miljöproblemen bara flyttar, säger Skogsindustriernas näringspolitiska chef, Mårten Larsson.

Förslaget innebär en fördyring för svensk skogsindustri om 1,3 miljarder kronor per år, enligt Sjöfartsverkets beräkningar. Kraven införs ensidigt för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen (det så kallade SECA-området) och kommer att allvarligt skada konkurrenskraften for svenska företag som tävlar på en global marknad.

– Svenska skogsföretag kan inte kompensera för fördyringen genom att ta ut högre priser av kunderna eftersom vi främst konkurrerar med länder utanför Östersjöområdet som alltså inte berörs av detta beslut. De kommer att kunna segla vidare med 3,5 procents svavelhalt i sitt bränsle. Följden riskerar därför att bli att de tar marknadsandelar, vilket innebär att det totalt sett blir större svavelutsläpp, säger Mårten Larsson.

Förslaget riskerar dessutom att ge negativa miljökonsekvenser genom en ökning av lastbilstransporter på bekostnad av sjöfarten med ökade koldioxidutsläpp som följd.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, skogsindustrierna.org