Riksförbundet för ME-patienter

Nya svenska rön om ME/CFS - Eftermiddagskonferenser för media, politiker och vårdpersonal

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2017 05:46 CEST

Bara i Sverige beräknas 40 000 vara drabbade av den ofta svårt funktionsnedsättande sjukdomen ME/CFS (tidigare missvisande kallad kroniskt trötthetssyndrom). Nu tycks forskningen vara nära ett genombrott när det gäller att förstå mekanismerna bakom sjukdomen.

Forskning pågår världen över och vi vet att ME/CFS påverkar immunförsvar, nervsystem och energiproduktion; det vi inte känner till är hur mekanismerna interagerar. Nu tycks forskningen stå nära ett genombrott – allt fler klargörande fynd framkommer både i Sverige och internationellt.

Eftermiddagskonferenserna den 18 och 19 oktober belyser det klarnande forskningsläget. Jonas Blomberg och Jonas Bergquist, professorer i klinisk virologi respektive analytisk kemi / neurokemi vid Uppsala Universitet, redogör för sina rön.

Vid seminarierna medverkar även överläkare Per Julin och arbetsterapeuten Ewa Wadhagen-Wedlund, verksamma vid ME/CFS-mottagningen Stora Sköndals Neurorehabilitering i Stockholm. De redogör för mottagningens kliniska erfarenheter.

Dessutom talar professor Maureen Hanson, Cornell University i USA, samt Geraldine Cambridge, forskare vid University College i London, som ger inblickar i det internationella forskningsläget. Målgruppen är främst media, politiker och vårdpersonal. 

Konferensen anordnas av RME, Riksföreningen för ME-patienter, vid två tillfällen på två platser:

  • Stockholm, onsdag 18 oktober klockan 13-17 i Landstingshuset, Hantverkargatan 45.
  • Malmö, torsdag 19 oktober klockan 13-17 i Kockums fritid, Västra Varvsgatan 8.
        

Enskilda intervjuer med samtliga talare går att ordna.

För mer information, se www.rme.nu/konferens
För anmälan och frågor, mejla kerstin.heiling@rme.nu
Antalet platser är begränsade.           

Välkommen!
  

Kerstin Heiling, ordförande

RIKSFÖRENINGEN FÖR ME-PATIENTER
Mellangatan 1; 413 01 GÖTEBORG. 
Telefon (ordf): 070-722 30 73  
www.rme.nu

     

OM SJUKDOMEN

ME/CFS klassas som en neurologisk sjukdom av WHO. Utöver nervsystem är immunförsvar och energiproduktion påverkade.

Den amerikanska vetenskapsakademien National Academy of Medicine slog 2015, efter att ha gått igenom 9 000 studier om sjukdomen, fast att ME/CFS är en allvarlig, fysisk, kronisk, komplex multisystemsjukdom som är svårt funktionsnedsättande. Ofta berövas den drabbade helt på sitt liv. Upp till 25 procent av patienterna är bundna till sina hem eller sängliggande. 

I sin svåraste form kan sjukdomen innebära 24 timmar om dygnet i horisontalläge, utan ljus- eller ljudstimuli.

Symptom: Diagnosen ställs enligt Kanada-kriterierna (Canadian Clinical Criteria) och de mest typiska symptomen är grav energibrist och PEM (Post-Exertional Malaise, ansträngningsutlöst försämring) samt sömnstörning. Ofta förekommer influensasymtom som feberkänsla och halsont, muskel- och ledvärk, kognitiva problem, hjärntrötthet, intryckskänslighet, dysautonomi och ortostatisk intolerans.

En majoritet insjuknar i samband med infektion. Alla symptom förvärras efter all form av fysisk eller mental aktivitet.

Stockholms läns landsting har en faktasida om ME/CFS i sin kunskapsportal www.viss.nu. Skriv ME/CFS i sökrutan.