Acapela Group

Nya syntesrösterna Mia och Kal från Acapela Group omvandlar texter till tal på svenska dialekter

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 19:25 CET

Acapela Group är stolta att för första gången kunna presentera syntetiska röster som talar på dialekt. Med nytillskotten Mia och Kal blir det nu möjligt att skapa uppläsning av texter på såväl skånska som göteborgska för en mängd olika ändamål.

Såväl nya som traditionella användningsområden för talsyntes ställer ständigt ökade krav på kvalitet men också autenticitet och personlighet hos rösterna. Mia och Kal har kommit till som ett led i Acapelas strävan att tillfredsställa dessa behov.  De nya rösterna från Acapela ger företag och organisationer möjlighet att integrera lokalt anpassade röster i sina applikationer och tjänster, vilka därmed blir mer autentiska, personliga och kommer närmare användaren.

Mia och Kal kommer att finnas tillgängliga för integrering i talapplikationer i en rad olika sammanhang, bland annat uppläsning av tidningsinnehåll och webbsidor, hjälpmedel för synskadade, talhandikappade och dyslektiker, högtalarutrop i offentliga lokaler liksom mobila applikationer av olika slag. På senare tid har text-till-tal-funktionen och Acapelas röster även flitigt anlitats av reklambyråer och annonsörer för att läsa upp användargenererade texter i olika interaktiva webbkampanjer.

'Acapela har ett starkt fokus på att utveckla talsyntes med ökat inslag av känslor och personlighet liksom röster som återspeglar regionala skillnader, allt för ge talsyntesen en mer verklighetsnära prägel. Att kunna erbjuda röster med lokala dialekter som människor känner sig välbekanta och bekväma med i sin dagliga användning, är en mycket viktig målsättning för Acapela Group’, säger Lars-Erik Larsson, VD för Acapela Group.

Mia & Kal har skapats med tjänsten Acapela Voice Factory, ofta anlitad av företag och organisationer som vill skapa egna syntesröster med exklusivitet. Dessa unika röster förhöjer värdet av företagets olika talbaserade tjänster och applikationer, de blir företagets röst utåt och bidrar till att förstärka igenkänning och företagets identitet.

De nya dialektrösterna bekräftar återigen Acapelas starka position när det gäller svenska och nordiska röster. Förutom manliga och kvinnliga röster på svenska, norska, finska och danska erbjuder Acapela även finlandssvenska, isländska och färöiska. Totalt har Acapela text-till-tal-röster på hela 30 olika språk.

Om Acapela Group
Acapela Group är en ledande aktör inom området röst- och talteknologi. Företaget utvecklar text-till-tal-lösningar (talsyntes) som omvandlar texter till verklighetstroget tal med behagliga röster i många olika sammanhang. Acapela erbjuder i dagsläget 60 högkvalitativa röster på 30 olika språk liksom möjligheten att utveckla unika företagsröster med tjänsten Acapela Voice Factory. 1000-tals kunder världen över anlitar Acapelas röster för integration i produkter och tjänster såsom: mobilappar, GPS-apparater, högtalarutrop, webbkampanjer, taltidningar, talande webb, automatiska talsvartjänster, e-learning, digitala ordböcker, hjälpmedel för syn-, läs- och talhandikappade.

www.acapela-group.se

Se även http://www.acapela.tv – Acapelas sprudlande exprimentverkstad där över 75 miljoner talande e-kort har skapats,
http://www.acapela-vaas.com
– Acapelas online-tjänst för  smart talsättning av webbapplikationer,
http://www.acapela-for-iphone.com
– sajten för utvecklare som vill skapa talande appar &
http://www.acapela-box.com
– platsen för dig som vill skapa ljudfiler med fulla rättigheter.