Fiskeriverket

Nya TAC- och kvotförordningen på Fiskeriverkets hemsida

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:57 CET

Nu har Fiskeriverket publicerat en sammanfattning av reglerna i TAC- och kvotförordningarna för Östersjön och Västerhavet 2007. Här ges en kort och övergripande information om de nya fiskereglerna, illustrerade med kartor över fångstområden och tabeller för olika kvoter. Fiskekvoterna och TAC:erna för fisket i EU:s medlemsländer beslutades av ministerrådet i december.

Läs mer
http://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/euochinternationellt/eusresurspolitik/tacochkvotforordningen.4.5994f41e110b6bbe5b680001297.html