Länsstyrelsen i Västernorrland

Nya tag för E4 syd, Ådalsbanan och hamnutbyggnad i länet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:41 CET

På inbjudan av landshövding Gerhard Larsson kommer infrastrukturminister Åsa Torstensson och statssekreterare Leif Zetterberg till länet 27-28 november för att diskutera aktuella infrastrukturprojekt. Från miljödepartementet deltar också statsekreterare Elisabet Falemo, som är ansvarig för regeringens tillståndsprövning.

- Det jag vill få prövat av nya regeringen är tidigareläggning av E4 syd Sundsvall genom samfinansiering med näringslivet, så kallad PPP-finansiering samt upprustning av Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand för att korta restiden ned mot 30 minuter. Jag vill också pröva satsning på en hamn i länet som prioriterad hamn på nationell nivå. Jag tog upp dessa frågor direkt när nya regeringen tillträtt och vi lämnade exempelvis redan i oktober en konkret modell för att bygga E4 syd med offentlig och privat samverkan, säger Gerhard Larsson.

Besöket 27-28 november kommer att innehålla både fältbesök vid de tre önskvärda satsningarna och överläggningar. Till överläggningarna i Härnösand har landshövdingen bjudit in till två olika träffar, en med länets kommunalråd och en med företrädare för näringslivet.

Media kommer att inbjudas till pressträff den 27 november. Tid och plats meddelas senare.

För eventuella kommentarer nås landshövdingen via sekreteraren tel 0611-34 93 50 idag torsdag efter kl 14.00.