Skogsstyrelsen

Nya tag mot försurningen i Väst- och sydsverige

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:21 CEST

Väst- och sydsverige får nu möjlighet att ta nya krafttag mot försurningen. Detta efter att regeringen återigen satsar pengar på kalkning av skogsmark. Tio miljoner kronor avsätts till skogsvårdsstyrelsernas och länsstyrelsernas arbete med att motverka försurningen av skogsmark i Sverige.

Pengarna innebär att skogsvårdsstyrelsens arbete med att motverka försurningen genom kalkning av skogsmark nu kan återupptas.
- Det är ett stort framsteg i arbetet med att klara miljömålet "Bara naturlig försurning". Nu får vi möjligheter att förverkliga arbetet med att motverka försurningen i de områden som är mest drabbade, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander.
En förutsättning för att miljömålen ska kunna nås är att hela avrinnings-områden behandlas. Om bara större sjöar och våtmarker kalkas kan vi bara tillfälligt dämpa försurningen, inte nå långsiktiga effekter.
Värst drabbade av försurning är idag väst- och sydsverige. I skogsmarken finns syrorna lagrade och läcker ut i vattendrag och sjöar. Sammanlagt finns behov av kalkning på omkring 350 000 ha skogsmark i hela Sverige.

- Vi får nu möjlighet att göra skogskalkning till en ordinarie verksamhet, vilket innebär att vi äntligen kan påbörja ett långsiktigt, genomtänkt arbete med att motverka de negativa konsekvenserna av försurningen. Försöksverksamheten visar att en spridning av kalk på skogsmark ger positiva effekter på mottagande vattendrag redan efter tio år, säger Hillevi Eriksson.
Skogsvårdsstyrelsens arbete med kalkning har legat nere det senaste året. Det har tidigare pågått ett framgångsrikt försöksprogram under tio års tid. Inom programmet har Skogsstyrelsen, tillsammans med skogsvårdsstyrelserna i västra och södra Sverige, länsstyrelser och kommuner, utvecklat metoder för att lösa problemen med försurad skogsmark samt försurade sjöar och vattendrag.

Mer information:
Göran Enander, generaldirektör Skogsstyrelsen, 070-229 38 48
Hillevi Eriksson, markexpert, Skogsstyrelsen, 070- 557 88 37
Per Hallerstig, länsjägmästare Västra Götaland 033-17 73 38, 070-378 56 14
Anja Lomander, markexpert, Västra Götaland, 033-17 78 50, 070-617 73 05
Jan Linder, länsjägmästare, Södra Götaland, 070-3252051
Stefan Andersson, miljövårdsspecialist Södra Götaland, 070-2121657
Anne-Li Fiskesjö, länsjägmästare Jönköping-Kronoberg, 070- 595 86 99
Lars-Göran Thuresson, markvårdsansvarig, Jönköping-Kronoberg, 070-6357145
Jonas Enström, länsjägmästare Värmland-Örebro, 070-5150030
Stig Emilsson, skog- och vattenansvarig, Värmland-Örebro, 070-6470177