Linköpings kommun

Nya tag på Anders Ljungstedts Gymnasium

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 15:15 CET

En genomlysning av Ljungstedtska skolan i Linköping presenterades i samband med bildningsnämndens sammanträde. Skolan är ett av landets största gymnasier med cirka 1500 elever. Ulf Lindberg, tidigare enhetschef på Folkungaskolan, har fått bildningschefens
uppdrag att leda utvecklingsarbetet för Anders Ljungstedts Gymnasium.

– Den politiska inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Anders Ljungstedts Gymnasium är att skolan ska bli landets främsta centrum för yrkesutbildning, säger bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP).

Bakgrunden till genomlysningen är att verksamheten på Anders Ljungstedts Gymnasium (ALG) på senare år varit satt under press av bland annat minskat elevantal, ekonomiska underskott och personalminskningar. Nu vill bildningsnämnden ge skolan en nytändning.

Den framtida enheten vilar på tre verksamheter: yrkes- och företagargymnasium, vuxen- och uppdragsutbildning samt yrkeshögskola. Företagande och entreprenörskap ska genomsyra hela verksamheten.

Linköpings kommuns bildningschef Tommy Johansson har gett Ulf Lindberg i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att förverkliga den politiska inriktningen.

– Jag kommer att samla in frågor tillsammans med personalen och gemensamt ska vi ta vara med den kraft och vilja som finns på Anders Ljungstedts Gymnasium, säger Ulf Lindberg.

Ulf Lindberg har inget personal- eller verksamhetsansvar. Det är fortfarande Karin Nyman som är högsta chef på ALG.

Som inledning till arbetet med att omsätta inriktningen till verklighet har gymnasiechef på
Katedralskolan Britt-Marie Andersson gjort en genomlysning för att få en samlad bild av skolans förutsättningar, framgångsfaktorer och förbättringsområden.

Hennes rapport visar på ALG:s styrkor. Det finns stor kompetens bland personalen. Många engagerade lärare som jobbar hårt för att eleverna ska nå målen. ALG har en spännande mångfald av utbildningar och elever.  Eleverna på vissa program når i mycket hög utsträckning målen och har ett gott rykte för sitt yrkeskunnande i sina respektive branscher.

Förbättringsområden som Britt-Marie Andersson för fram är bland annat ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete, för att utveckla utbildningen.  Skolledningen behöver stärka och förbättra samarbetet inom ledningsgruppen.  Skolledningen behöver jobba mer med kommunikation för att öka personalens delaktighet.

Bemötandet av elever, professionaliteten hos några lärare, behöver förbättras. De personella resurserna i organisationen ska gås igenom. Det finns överskott av personal på vissa program och inom vissa funktioner.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.