Hjälpmedelsinstitutet

Nya tekniska hjälpmedel kan ge ett Ett Bra Liv!

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:40 CEST

Beställa mat via TV:n, köpa din rollator i livsmedelsbutiken eller själv bestämma vilken färg det ska vara på rullstolen?
På mässan Ett Bra Liv berättar Hjälpmedelsinstitutet om de tre stora satsningarna inom hjälpmedelsområdet just nu: projekten MonAMI, Teknik för äldre och Fritt val av hjälpmedel.

I vår monter kan du prova på fjärrkontrollen som just nu provas i Hässelby för att bl.a. beställa mat via TV:n, eller själv bygga upp en modell kring de behov som du tycker är viktigast i planerandet för ett bra liv hemma.

Seminarier i lokal C:7 ger fördjupning:
9/9 kl. 11-11.45 MonAMI - tekniska hjälpmedel för äldre testas i Europa
10/9 kl. 10.00-10.45 Teknik för äldre: Hur gör man bra produkter för äldre mer tillgängliga?
11/9 kl. 10.00-10.45 Fritt val av hjälpmedel - ett modernare tänk kring hjälpmedel?

MonAMI
I Hässelby har de första av en rad tester med brukare satt igång v 37. Äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska bland annat få prova på att beställa mat, få samhällsinformation och titta på TV4+, allt på sin vanliga tv-skärm. Samtidigt genomförs tester i Spanien, Slovakien, England, Frankrike och Tyskland. Syftet är att undersöka hur ny teknik tas emot av brukarna och hur tekniken kan levereras i ett allmänt utbud.

Teknik för äldre
Enkla hjälpmedel som tidigare var offentligt finansierade ska nu finnas att köpa i utvalda affärer i Halland. Förskrivare ska ge råd om det utbud som finns och var på orten det går att köpa. Parallellt utökar handlarna sina sortiment med produkter som kan vara till nytta för äldre personer. Det är innebörden i en försöksverksamhet som initierats av regeringsuppdraget Teknik för äldre.

Fritt val av hjälpmedel
Kronoberg, Sörmland och Stockholm är tre landsting som provar hur ett fritt valsystem inom hjälpmedel kan fungera. Syftet med försöket är att pröva hur enskilda kan få ökad möjlighet att själva välja hjälpmedel. Träffa personer som arbetar i projektet i HIs monter.

Vi finns i monter C08:48, kom förbi och träffa oss, ta del av vårt informations-
material och prova på modellen.

Kontaktpersoner: Maria Suarez, informatör MonAMI 08-620 18 68
Lisa Ledin, informationschef Hjälpmedelsinstitutet 08-620 17 68Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att
medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet
och ett tillgängligt samhälle.
Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar

  • provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel
  • forskning och utveckling
  • utredningsverksamhet
  • utbildning och kompetensutveckling
  • internationell verksamhet
  • information och kommunikation

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och landsting.