Expertrådet Miljökompetens AB

Nya testmetoder ska ge säkrare kosmetika

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 17:32 CEST

I mars 2009 införs ett EU-förbud mot försäljning av kosmetika- och hygienprodukter som djurtestats. Det har satt fart på utvecklingen av nya metoder för att testa om ett ämne orsakar t.ex. allergi eller ögonirritation. Flera av de nya testerna presenteras på ESTIV2008, den internationella kongress om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika som just nu hålls i Stockholm. Vid fredagens första session, kl 8.30-10.30, presenteras forskning som är särskilt intressant för kosmetikaindustrin.

Ökande allergiproblem kräver nya metoder och strategier
Allergier är ett ökande problem i samhället och ställer också till problem för kemi- och kosmetikaindustrin. Det behövs nya testmetoder som kan förutsäga om det finns risk för allergier vid kontakt med ett kemiskt ämne eller en produkt.

Under morgonen föreläser fyra forskare om nya strategier och tester för att undersöka allergirisker. Med de nya testerna kan man analysera förändringar i cellerna på gennivå och simulera riskerna med datorbaserade modeller.

Ny testmetod för mild ögonirritation
Ett flertal alternativ till ögonirritationstester på djur har utvecklats och används redan av industrin, även om metoderna inte formellt har godkänts av EU eller internationella organ som OECD. Flera av dessa metoder kan på ett korrekt sätt identifiera ämnen som ger svåra ögonskador, men kan inte användas för att påvisa mild ögonirritation. Anna Forsbys forskargrupp på Stockholms universitet har nu löst detta problem genom att i odlade nervceller föra in en gen för en smärtreceptor. Det gör att cellerna kan "känna av" smärtframkallande kemikalier och reagera vid tester även avmilt irriterande ämnen.
9.45 - 10.00 Helene Lindegren: A novel mechanistic pathway for surfactant-induced nociception

På programmet vid ESTIV2008 under
FREDAG 26 september 2008

Lokal giftighet och allergier kl 8.30-10.30
Nu är äntligen nya, förbättrade metoder för att testa hur allergiframkallande ett ämne kan vara på gång. Fyra forskare redogör för sina framsteg i arbetet med att förstå allergier och utveckla tester. Sessionens övriga forskare redogör bl.a. för nya ögon- och hudirritationstester.

Framtidens cellbaserade tester och nya strategier, kl 11-12.30
Hur genanalyser kan användas för att förbättra cellbaserade tester är huvudtemat på denna session, där fem forskare berättar om de senaste metoderna och strategierna. Allergitester, fosterskador och hormonpåverkan är områden där forskarna ger exempel på användning av teknikerna.

Vad händer med ett ämne i kroppen och hur påverkas giftigheten av nedbrytningen i kroppen, kl 14.30-16.15
Vad som händer med ett ämne i kroppen och hur det bryts ner, påverkar giftigheten. Sex forskare föreläser om hur man tar hänsyn till sådana aspekter vid utveckling av toxicitetstester.

Hela programmet och mer information finns på www.estiv2008.org och på www.newsdesk.se/pressroom/expertradet

Intresserad av att delta och lyssna på föredragen och/eller intervjua forskare?
Kontakta kongressens presskontakt:
Karin Gabrielson Morton, 070-191 10 47
karin@estiv2008.org

ESTIV2008 ären internationell kongress där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras. Närmare 300 forskare från hela världen deltar i kongressen. De kommerfrämst från universitet och från företag inom kemi-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Även svenska och utländska myndigheter finns representerade. Forskningsminister Lars Leijonborg inviger kongressen på torsdagskvällen.

Kongressen hålls på Djurönäsets konferenscentrum, Värmdö, den 25-28 september.