Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Nya tidens administration temat för senaste Ducatus

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 10:56 CET

Det nya numret av Ducatus, magasinet om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet, handlar om en av de stora förändringar som just nu pågår inom Svenska kyrkan. En ny gemensam administrativ plattform rullar just nu ut över landets församlingar och markerar ett helt nytt sätt att samarbeta.

- Samverkan är framtiden. Det menar Anders Granberg, chef för avdelningen för gemensamma funktioner på kyrkokansliet i Uppsala, i en intervju i tidningen.

Helén Källholm, arbetsgivarorganisationens VD, instämmer.

- Det finns många områden där Svenska kyrkan skulle vinna på att samarbeta mer, allt för att använda resurserna på bästa sätt och skapa förutsättningar för mer fokus på de grundläggande uppgifterna, säger hon.

Gemensamt administrativt stöd, som verktyget heter, kan skapa effektivitet och kostnadsbesparingar men är också ett sätt för Svenska kyrkans församlingar att kunna fokusera mer på att utveckla sin kärnverksamhet.

I årets sista Ducatus skildras tankarna bakom Gemensamt administrativt stöd, som brukar förkortas GAS. Läsaren får möta dem som redan nyttjar verktyget, som ser styrkan i att jobba tillsammans, men också dem som oroas över att det nya arbetssättet hotar arbetstillfällena.

- Det här numret av Ducatus handlar till stor del om att skapa samsyn kring administration, men lika mycket om hur det är att vara ledare i en modern organisation. Det skriver Fredrik Emdén, ny redaktör för Ducatus, i sin krönika.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare