Norstedts

Nya tider på arbetsmarknaden kräver nya organisationer!

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 11:22 CEST

Kommunikativt ledarskap
Den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk

I dag kommer den första boken om värdeskapande kommunikation skriven utifrån ett svenskt perspektiv. Sven Hamrefors, professor i innovationsteknik, har under mer än sex år studerat hur framgångsrika företag använder sig av det kommunikativa ledarskapet - de skapar affärstillfällen istället för att bara "ta affärer". Utifrån frågor som "Skapar vårt företag värde?" och "Hur kan vi skapa vi värde i mottagarens ögon?" visar han att ett företags värde ligger i något mer än att bara tjäna pengar.
Värdeskapande sker i allt större utsträckning inom ramen för nätverk av ömsesidigt beroende aktörer, s.k. värdenätverk. Detta istället för i mer linjära kedjor som tidigare. Vilka konsekvenser får detta för ledarskap, organisering och kommunikation?

En organisation som vill positionera sig i ett värdenätverk måste kunna agera korrekt och snabbt, ja i det närmaste intuitivt. När man förr talade om att "the second mouse gets the cheese", talar man idag istället om vikten av att skapa en "first mover miljö".

I boken analyseras förutsättningarna för att en sådan organisation ska kunna uppträda. Behovet av att utveckla organisationens kommunikativa egenskaper ges stort utrymme.

Några slutsatser:

1) Kommunikation är inget enstaka projekt utan ska organisera hela företaget
2) Det kollektiva ledarskapet är avgörande för förändring
3) Nya tider på arbetsmarknaden kräver nya organisationer

Boken riktar sig till både stora och små företags ledare, höga chefer och mellanchefer. Den passar alla som vill ta steget från att genomföra traditionella kommunikationsaktiviteter till att skapa av kommunikativa organisationer. Den kan även passa ambitiösa studenter inom organisation och ledarskap, medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi och industriell ekonomi.

Vill du beställa ett kostnadsfritt lärarexemplar? Mejla lovisa.boberg@norstedts.se eller ring 08-769 89 63,