Upplands Lokaltrafik

Nya tidtabeller för kollektivtrafiken i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 16:56 CEST

Den 20 augusti börjar nya tidtabeller gälla för kollektivtrafiken i Uppsala län. I centrala Uppsala görs stora förändringar av linjedragningar och hållplatser då Stadstrafiken flyttar från Dragarbrunnsgatan till Kungsgatan och Resecentrum. Regiontrafiken får också nya hållplatser vid Resecentrum.
På måndag börjar de nya tidtabellerna att gälla för kollektivtrafiken i Uppsala län, det vill säga ULs Regionbussar, Stadstrafiken i Uppsala och Upptåget. Tidtabellen gäller till och med 5 januari 2008 för Regiontrafiken och Upptåget samt till 14 juni 2008 för Stadstrafiken i Uppsala.
Busstrafiken i Uppsala
Arbetena vid Resecentrum i Uppsala går in i slutskedet för bussterminalen. Det innebär att avståndet mellan hållplatser för Region- och Stadstrafik minskar för många linjer vilket underlättar för byte mellan de olika bussarna. Även byte mellan Stadstrafikens linjer och tåg blir enklare i och med att många stadsbussar får hållplatser vid Resecentrum.
Nya hållplatser tillkommer för Regiontrafiken och Stadstrafiken utmed Stadshusgatan som körs enkelriktad söderut av busstrafiken. Nytt är också att hållplatserna utmed Kungsgatan börjar trafikeras av både region- och stadsbussar.
Stadstrafikens busslinjer som kör Dragarbrunnsgatan flyttas till Kungsgatan och för några linjer sker viss omdragning av linjesträckningen. Exempel på detta är linje 14 och 18 som körs via Vaksalagatan-Väderkvarnsgatan-Strandbokilen till och från Boländernas industriområde och Fyrislund. Från 3 september kör dessa linjer via den nya Stationsgatan i stället för Väderkvarnsgatan.
Övriga nyheter för Stadstrafiken se:
www.ul.se/Stadstrafiken/tidtabeller/Tidtabeller_vinter_2007_2008_nyheter/
Då vissa ombyggnadsarbeten fortfarande pågår utmed Kungsgatan kan framkomligheten vissa tider vara begränsad och bilister kommer via vägskyltar att uppmanas ta andra vägar än Kungsgatan.
Övrig busstrafik i länet
Bland nyheterna för Regiontrafikens busslinjer i länet kan nämnas att nya expressbusslinjer sätts in på sträckan Uppsala-Västerås och Enköping-Bålsta-Kista. Den expressbuss som startade förra året mellan Östhammar och Uppsala får två nya turer i vardera riktning så att det blir tre turer på morgonen från Östhammar och tre turer på eftermiddagen från Uppsala.
Övriga nyheter för Regiontrafiken se:
www.ul.se/Regiontrafiken/tidtabeller/Tidtabeller_busslinjer_vinter_var_2007_2008_nyheter/
Upptåget
I den nya tidtabellen återgår Upptåget till samma turtäthet som innan sommaren vilket bland annat innebär att det körs ett tåg i halvtimmen mellan Uppsala och Upplands Väsby, via Arlanda, från kl 04.43-00.13.
Nya turer sätts in från Tierp kl 04.04, från Gävle kl 23.00 och från Upplands Väsby kl 00.49.
En förenkling införs när det gäller resande på sträckan Uppsala-Gävle i och med att tidsbegränsningarna som tidigare fanns för användning av UL respektive X-Trafiks länskort slopas.
Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av ULs informationschef, tel 018-65 99 08 eller 070-212 03 85.

Upplands Lokaltrafik AB
Sture Jonsson