Upplands Lokaltrafik

Nya tidtabeller för kollektivtrafiken i Uppsala län.

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2008 10:51 CEST

Den 18 augusti börjar nya tidtabeller gälla för kollektivtrafiken i Uppsala län.

På måndag börjar de nya tidtabellerna att gälla för kollektivtrafiken i Uppsala län, det vill säga ULs Regionbussar, Stadstrafiken i Uppsala och Upptåget. Tidtabellerna för regiontrafiken och Upptåget gäller till och med 13 juni 2009 och till 4 januari 2009 för Stadstrafiken i Uppsala.

Regiontrafikens busslinjer i länet

Regiontrafikens expressbusslinjer har fått nya linjenummer och i vissa fall flera turer. De nya linjerna är 752, Uppsala-Österbybruk-Forsmarks kraftverk, 753, Gävle-Skutskär-Forsmarks kraftverk och 772 Östervåla-Harbo-Uppsala. En kraftig ökning av antalet turer görs på expressbusslinjen 773, Västerås-Uppsala. Det blir 9 turer i vardera riktning istället för 2 turer från Uppsala och 3 från Västerås.

Linje 844, Uppsala-Östervåla, och 848, Uppsala-Sala, där antalet turer ökade redan under våren får ytterligare utökad tidtabell. Båda linjerna får 36 turer i vardera riktning (tidigare 31 respektive 24) måndag-fredag och 19 turer lördag, sön- och helgdag (tidigare 11 respektive 9).

Flera andra linjer byter också linjenummer, bland annat trafiken inom Älvkarleby kommun som får linjenummer som börjar på 500 och busstrafiken inom Knivsta kommun där bussarna får nummer i 180-serien. I Håbo kommun ändras linje 893 till 310 och linje 894 ändras till 311.

I Knivsta startar en ny tätortslinje som körs från Knivsta station via den nya bussterminalen i Ar till Alsike och tillbaka samma väg. Måndag-fredag körs linjen varje kvart i högtrafik och med 30 min intervall resten av dagen. Lördag, sön- och helgdag körs en gång i timmen från kl 05.45 till 00.15.
En annan förändring för boende i östra delarna av Knivsta kommun är att linje 807 tas över av SL och får linjenummer 677 samtidigt som linjesträckningen läggs om så att bussen körs via den nya bussterminalen i Ar. Det innebär att Husby-Långhundra får bussförbindelse med god turtäthet till Knivsta via byte till linje 180 i Ar.

Upptåget

UL kommer att ha ytterligare ett tågsätt i trafik från 18 augusti. Det innebär att flera turer kommer att köras med Upptåget norr om Tierp, norrut blir det fem nya och söderut fyra nya avgångar. Dessutom kommer alla Upptåg att stanna vid stationerna i Marma och Älvkarleby.

För att avlasta tåget och samtidigt erbjuda de som reser till Fyrislunds industriområde i Uppsala en smidigare resa, införs en direktförbindelse med buss, linje 822, från Vattholma till Fyrislund via motorvägen och Gränby Centrum. Restiden från Vattholma station till Uppsala Business Park Östra blir ca 30 min. Bussen körs tre turer på morgonen från Vattholma och tre turer på eftermiddagen från Fyrislunds industriområde.

Stadstrafiken i Uppsala

Höstens tidtabell för Stadstrafiken i Uppsala gäller till 4 januari och innehåller få förändringar. En efterfrågad nyhet är att linje 1 alltid körs via Fyrishovs entré.

Övriga nyheter för kollektivtrafiken i länet, se: www.ul.se.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av ULs informationschef, tel 018-65 99 08 eller 070-212 03 85.

Upplands Lokaltrafik AB

Sture Jonsson

Upplands Lokaltrafik (UL) är trafikhuvudman och ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss, skolskjutstrafik och regionaltåg, Upptåget. All trafik upphandlas och körs av entreprenörer.