Radio- och TV-verket

Nya tillstånd för marksänd digital TV

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 09:00 CEST

Intresserade programföretag kan ansöka om tillstånd för marksänd digital TV hos Radio- och TV-verket från och med den 26 juni till och med den 25 augusti 2003. Ansökningarna ska göras på en särskild blankett som beställs från Radio- och TV-verket. De sökande ska bl.a. redovisa sina tekniska och ekonomiska förutsättningar att sända TV. De ska också göra en programförklaring. Senast den 25 augusti 2003 måste ansökningarna ha lämnats in till verket.

Det är alltså Radio- och TV-verket som tar emot, bereder och slutligen överlämnar ansökningarna till regeringen. Verket ska ge regeringen ett motiverat förslag till fördelningen av tillstånden. Regeringen fattar därefter beslut om vilka som ska få sändningstillstånd. Senast den 15 oktober 2003 ska verket lämna över sitt fördelningsförslag till regeringen.

Mer upplysningar
Peter Schierbeck 08-606 90 89, 070-458 22 84
Ulrika Köling 08-606 90 85, 070-583 45 52
Nina Rosenkvist 08-606 90 86, 070-395 22 98
Eva Bengtsson 08-606 90 92
Radio- och TV-verkets webbplats www.rtvv.se
E-post: rtvv@rtvv.se