Vauni AB

Nya trenden - ved i flytande form - spisbränsle .se

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 18:07 CET

Spisbränsle är flytande bioetanol som används för eldning i alla typer av skorstensfria kaminer och brännare. Bränslet kan liknas vid flytande ved, men till skillnad från ved brinner spisbränslet helt rent, utan sot eller rök. När det brinner i brännaren bildas samma restprodukter som finns i utandningsluft, dvs koldioxid, vattenånga och värme.

Spisbränsle.se, som är en av landest största aktörer, svarar här på de vanligaste frågorna som rör den alltmer populära trenden att elda skorstensfritt.

Vad är spisbränslet gjort av?
Spisbränslet Eco-Flame tillverkas av förnybar nordisk skogsråvara, majs eller potatis.

Är det miljövänligt?
Ja, eftersom Eco-Flame är en förnybar energikälla och det vid förbrännig aldrig bildas sot eller rök. Förbränningen är helt ren.

Hur fungerar det?
Spisbränsle kan liknas vid flytande ved, men till skillnad från ved brinner spisbränslet helt rent, utan sot eller rök. När det brinner i brännaren bildas samma restprodukter som finns i utandningsluft, dvs koldioxid, vattenånga och värme.

Blir det varmt vid eldning?
Ja, det blir en skön tillskottsvärme som beror på rummets storlek. Hur mycket värme som bildas beror på typ av skorstensfri kamin och effekten i dess brännare.

Hur mycket värme bildas?
Det beror på typ av brännare. Generellt ger en skorstensfri kamin ett betydande värmetillskott som kan jämföras med en traditionell öppen spis som eldas med ved. Mängden värme som utvecklas beror på brännarens effekt vilken anges av tillverkaren.

Luktar det?
Till skillnad från andra spisbränslen doftar Eco-Flame neutralt. Vissa typer av förbränningskärl, som exempelvis ser ut som koppar, är extra känsliga och kräver bra bränslekvalitet för att ej avge lukt.

Hur länge räcker en flaska (1 liter)?
Det beror på brännarens effekt. Normalt räcker 1 liter till 2-4 timmars eldning.

Hur mycket kostar det att elda?
I genomsnitt 10-15 kr/h. Det är likvärdigt med att köpa ved, men något billigare än att elda med gas.

Går det att sänka förbrukningen?
Ja. Genom att använda en kamin med ordentlig brännare/brännarkassett och där effekten kan regleras. Alla former av förbränningskärl som ser ut som koppar bör undvikas då dessa blir onödigt varma vilket leder till ökad bränsletemperatur och därmed bränsleåtgång.

Är det något speciellt användaren behöver tänka på?
Nej egentligen inte. Men det är viktigt ur säkerhetshänseende att aldrig fylla på en brännare som redan brinner. Vid påfyllning ska kaminen ha varit släckt i minst 15 minuter. Brännarkoppar är generellt mindre säkra eftersom de kan sakna reglermekanism och bli så varma att bränsle riskerar att koka och skvätta ut, så dessa bör undvikas.

Läs mer på www.spisbränsle.se samt www.vauni.se och www.vauni.com

 

Vauni AB är Sveriges ledande tillverkare av skorstensfria kaminer och etanolbrännare. Bolaget designar, utvecklar, producerar samt distribuerar eldstadsutrustningar utan skorsten till företag och privatpersoner i 29 länder.

All utveckling och produktion sker i Sverige, vilket garanterar hög kvalitet och etiska arbetsförhållanden.
Vaunis produkter ger följande fördelar
- Enkel och flexibel eldstadsintegrering
- Passar alla interiörer
- Hög designfrihet utan komplicerad installation
- Total kostnadsbesparing på 60-70% jämfört med ved- eller gaskaminer
- Vauni är totallösningsleverantör av högkvalitativa kaminer, förbränningssystem samt bioetanolbränsle

All utveckling och produktion sker i Sverige, vilket garanterar hög kvalitet och etiska arbetsförhållanden.

Vauni AB har huvudkontor i Göteborg, Sverige.