Karolinska Universitetssjukhuset

Nya tryckkammaren i gång

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 17:28 CEST

På onsdag invigs Karolinska Universitetssjukhusets nya tryckkammare, som är världens största i sitt slag och även den mest avancerade. De första fyra patienterna har redan behandlats.

Tryckkammaren levererades i oktober 2005. Nu är all utrustning på plats och kammaren har godkänts för reguljär användning. I tryckkammaren kan man ge så kallad hyperbar oxygenbehandling (HBO), alltså syrgasbehandling under övertryck. HBO-behandling är en effektiv metod mot dykarsjuka och kolmonoxid- och brandröksförgiftning, men används oftare för livshotande mjukdelsinfektioner (mördarbakterier) och svåra syrebristtillstånd efter kirurgi eller olycksfall.

Barn och personer med svåra neurokirurgiska skador har tidigare inte alltid kunnat ges HBO-behandling, då den gamla tryckkammaren inte varit lämpad för intensivvård och förflyttningarna inom sjukhuset har varit långa och riskfyllda. Karolinskas nya tryckkammare ligger i direkt anslutning till akutmottagning och intensivvårdsavdelning, bredvid helikopterlandningsplatsen.

Kammarens exceptionella storlek medger också att den utrustas som ett fullständigt intensivvårdsrum. Tryckkammaren kommer att förstärka katastrofberedskapen, såväl regionalt som nationellt. Hela ubåtsbesättningar kan tas in för tryckbehandling vid behov.

I samband med invigningen hålls ett internationellt symposium om hyperbar oxygenbehandling ( se www.stocon.se/karolinskaHBO).


För mer information:
Folke Lind, överläkare, sektionschef, 0704-50 77 52

Johan Uusijärvi, specialistläkare, 0735-03 72 70

Klas Östman, presschef, 070-450 77 97