Lunds universitet

Nya utbildningar : Från strategisk information till sharialagar

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 10:15 CEST

Den 15 april är sista dagen att söka till högskoleutbildning för dig som vill plugga på universitetet. I det stora utbildningsutbudet vid Lunds universitet - drygt 170 program och 1600 fristående kurser - har det tillkommit en hel del nyheter inför hösten. Fem nya kandidatprogram erbjuds inom det samhällsvetenskapliga området, varav ett ges på Campus Helsingborg. Bland nyheterna finns också masterutbildningar både inom samhällsvetenskap, medicin, humaniora, teologi och ekonomi. En del kurser är också nya, främst inom humaniora och teologi.

De nya samhällsvetenskapliga kandidatprogrammen ges inom Beteendevetenskap, Kriminologi, och Samhällsplanering - urban och regional planering samt på engelska: Bachelor of Science in Development Studies. På Campus Helsingborg är kandidatprogrammet Strategisk kommunikation - Digital Utveckling en av nyheterna. Samtliga kandidatprogram omfattar 180 hp. Andra nyheter inom samhällsvetenskapliga området är Master of Science in Welfare Policies and Management och Master of Science in Social Science - Human Ecology: Culture, Power and Sustainability. Ännu en utbildningsnyhet i Helsingborg är masterprogrammet i Service Management med inriktning mot Tourism and Hospitality.

Inom medicin blir det fyra nya masterutbildningar. I Audiologi och logopedi ges ett program med inriktning audiologi och ett annat med inriktning logopedi. De övriga två är i Idrottsvetenskap med specialisering inom idrottsmedicin respektive idrottspsykologi. Båda ges på engelska.

Humaniora-teologiområdet startar masterprogram i Kognitionsvetenskap, Teologi och religionsvetenskap samt Arkeologi - teori och praktik. Från och med i höst är det också möjligt att läsa mänskliga rättigheter på det nyinrättade kandidatprogrammet i Mänskliga rättighetsstudier.

På Ekonomihögskolan är masterutbildningen Sustainable Business Leadership en av nyheterna. Utbildningen i Technology Management är inte ny, men kommer från hösten att inrättas som tvåårig masterutbildning.

Nya kurser
Bland kursnyheterna i höst finns Projektledning och entreprenörskap för humanister, 15 hp som ges av institutionen för kulturvetenskaper samt Liv i rymden - en introduktion till astrobiologins idéhistoria, 7,5 hp. Inom Centrum för Mellanösternstudier ges kurserna Alternative Solutions to the Israeli-Palestinian Conflict, 7,5 hp och Tillämpning av sharia i Sverige och EU, 7,5 hp. Andra kursnyheter inom humaniora är Makt, språk och litteratur, 30 hp, Historia: Arbete, tvång eller frihet?, 7,5 hp, Historia: Film och historia, 15 hp, Retorik: Konsten att tala och skriva effektivt, 15 hp, och kursen Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande på engelska, 7,5hp, halvfart. Den senare ges på dagtid.

Mer om Lunds universitets utbildningar hittar du på:
http://www.lu.se/utbildning/kurser-och-program
Anmälan till program och kurser görs på :
https://www.studera.nu/

Ulrika Oredsson