Eskilstuna Logistik och Etablering AB

NYA Utbildningar – Möter växande behov!

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 14:06 CEST

NYA Utbildningar – Möter växande behov!

Pressmeddelande 2016-05-19

Växande behov

Allt fler tåg kommer att trafikera vår omgivning och transportera både gods och människor. Detta medför en kommande utveckling av både nyproduktion men framförallt ett växande behov av underhåll och reparation.

Inom branschen är mycket på gång i både Eskilstuna och Västerås där flera företag fått större uppdrag om reparation och löpande underhåll. Bl.a. skall x2000 rustas för totalt en miljard SEK. I Eskilstuna byggs nya underhållslokaler för Mälabs nya persontåg.

Fordonstransporterna med tåg ökar med 7 % per år så i hela Sverige bedöms rekryteringsbehovet vara 400 personer årligen enligt branschföreträdare.

Sverige behöver ha fler hållbara transporter och kommer därför investera mångmiljardbelopp kommande åren inom tågsektorn. Samtidigt har man svårt att rekrytera nya medarbetare. Ett stort problem för branschen är få yrkesutbildningar och svalt intresse att söka teknikutbildningar generellt.

Personalbehovet ökar i takt med utbyggnad av spårburen trafik och höga pensionsavgångar. Se bilaga alt länk till VLTs artikel ”Stora pensionsavgångar inom branschen” (http://vlt.se/pengarjobb/1.3813884-stora-pensionsavgangar-inom-branschen)

Nu startar KUNSKAPSCOMPANIET två nya utbildningar mot Tågteknik

Ungdomsgymnasium, Tågteknik till Eskilstuna, start 2017.

Utbildningen som är Treårig med riksintag kommer att bli en utökning av Kunskapscompaniets pågående gymnasium inom Bygg och Transport. Utbildningen kommer att inrymmas i Kunskapscompaniets lokaler på Köpmangatan samt i de kommande lokalerna på Gredby.

Kommunal vuxenutbildning, i Västerås med start oktober 2016.

Utbildningen som är ca 1,5 år vänder sig till vuxna och ska genomföras i Kunskapscompaniets centralt anpassade lokaler samt hos samarbetspartner inom tågbranschen i Västerås. Sista ansökningsdag är 11 augusti.

Lars Ollson, vd på Kunskapscompaniet är otroligt glad och stolt att få möjlighet att starta dessa utbildningar.

Idén och anledning till att vi startar dessa utbildningar är påtryckningar från näringslivet i Eskilstuna och Västerås. Fantastisk att vi återigen kan matcha branschers behov av personal med anpassad utbildning och att företagen vänder sig till oss.

Kunskapscompaniet finns idag på 8 orter i Mälardalen. Sätet finns i Eskilstuna där företaget startade 1993. Yrkesutbildningar är Kunskapscompaniets huvudspår och man har idag yrkesutbildningar på yrkeshögskolenivå och gymnasienivå för både ungdomar och vuxna. Idag bedrivs utbildningar inom Bygg, Skärande bearbetning (CNC), Svets, Logistik, Transport och Administration.

Gymnasieskolan väntar också på svar från skolinspektionen att starta miljögymnasium i Eskilstuna, Uppsala och Västerås.

Framtidsyrken – hur locka studenter

Tågen som många gånger är bästa miljöalternativet borde locka ungdomar med ett allt högre krav på ”hållbara” yrken, hållbar logistik och produktion.

Tågprodukterna kan ju också ses som ren industri till skillnad från mycket annan tillverkningsindustri.

Kontakt Kunskapscompaniet

Lars Ollson, Vd

Tel 070-104 20 71, 016-14 74 70lars.ollson@kunskapscompaniet.se

Kontaktuppgifter – som gärna svara på frågor!

Nedan finns kontaktuppgifter till tre stora leverantörer i branschen samt företrädare för nyetableringen i Eskilstuna.

Swedtrac Rail Services

-har fått ombyggnad av X2000 inredning av SJ, värde ordern på 1 miljard. Behov av 60 tal personer för ombyggnaden utöver de som är anställda idag.

Kontakt: Anders Josefsson, 070-898 48 80

anders.josefsson@swedtrac.com

http://www.swedtrac.com/sidor/historik.aspx

Euromaint Rail

-finns i hela landet och är Europas största underhålls leverantör inom fordonsunderhåll.

Kontakt: Thomas Näslund, 070-762 54 81

thomas.naslund@euromaint.se

http://www.euromaint.com/sv/euromaint-rail

MTR AB

-driver tunnelbana och pendeltåg i Stockholm samt snabbtåg Gbg- Stockholm

Rickard Falk, HR specialist

076-641 2097, 08-5786 2000

richard.falk@mtr.se

www.tbtstockholm.se

Gredby Eskilstuna

I Eskilstuna byggs nya lokaler där 32 helt nya tågset för Mälarbanan skall inrymmas och underhållas. MÄLAB är huvudman. Bygget skall vara klart januari 2018 på Gredbyområde nära Green Cargos lok och vagnsverkstäder.

Per Idesten, Projektledare, Kommunledningskontoret Mark och exploatering

016-710 83 53, 073-950 62 08per.idesten@eskilstuna.se

http://www.eskilstuna.se/logistik

MÄLAB

Mårten Levin, VD MÄLAB,

08-6861463, 070-7861463

marten.levin@malab.se

Eskilstuna kommun

Jimmy Jansson, Kommunalråd, 070-086 65 02, 016-710 74 12, jimmy.jansson@eskilstuna.se

Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, 070-086 60 31

Eskilstuna Logistik

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s verksamhetsidé är att erbjuda hållbara och kostnadseffektiva etableringslösningar för handel, logistik, datacenter- och industriverksamhet.

Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. 

Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB är ett dotterbolag inom koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB.

Se även: www.eskilstunalogistik.se

Mer information:
VD Mikael Jonsson, 070-950 63 00, mikael@eskilstunalogistik.se
Teknisk chef Tommy Spångberg, 070-687 10 34, tommy@eskilstunalogistik.se
Näringslivsutvecklare Manuel Brändeborn, 070-089 32 24, manuel.brandeborn@eskilstuna.se
Logistikutvecklare Pär Svensson, 070-258 71 10, par@eskilstunalogistik.se