Myndigheten för yrkeshögskolan

Nya utbildningar till spännande yrkesroller inom yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 10:59 CET

Hållbarhetsspecialist, lärarassistent och soleltekniker är några av de nya yrkesroller som du snart kan utbilda dig till inom yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan inledde i fredags en historisk expansion av yrkeshögskolan (YH) med fler utbildningsplatser och rekordmånga nya utbildningar. Bland de 525 nya utbildningarna som presenterades i förra veckan fanns även åtta helt nya yrkesroller som inte funnits inom YH-systemet tidigare.

- YH-portföljen förändras hela tiden. Det försvinner och tillkommer utbildningar och det är arbetslivets behov av kompetens som avgör riktningen, förklarar Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Linda Wiklund.

För att en ansökan om att få starta en ny yrkeshögskoleutbildning ska bli beviljad krävs bland annat att det finns framtida efterfrågan på arbetsmarknaden. Dessutom ska det finnas representanter från arbetslivet som bekräftar behovet av utbildningen och är beredda att engagera sig i utbildningen på olika sätt.

- YH-utbildningar ska leda till jobb och de här utbildningarna är inget undantag. Det är i stor utsträckning efterfrågan som styr vilka utbildningar som ska beviljas, säger Linda Wiklund.

Nio av tio som tar en YH-examen har jobb inom ett år. YH-utbildningarna är 1,5- 2 år långa och studiestödsberättigade. Den som är intresserad av att söka till någon av de nya utbildningarna kommer inom kort att hitta dem på yrkeshogskolan.se

Yrkeshögskolans nya utbildningar

Soleltekniker – TUC Yrkeshögskola i Jönköping.

Elbilsspecialist – Xenter Yrkeshögskola i Botkyrka.

Avancerad CNC-tekniker (lila certifikat) - Tekniska Högskolan i Jönköping.

Hållbarhetsspecialist – Stockholms Internationella Handelsskola.

3D-tekniker metall (additiv teknik) – Östsvenska Yrkeshögskolan i Hultsfred

Programmerare för självkörande bilar (mjukvaruutvecklare) – YrkesAkademin i Göteborg

Socialadministratör – Sollefteå kommun och Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg

Lärarassistent– Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg och Plushögskolan i Stockholm och Linköping.

Kontaktperson: 

Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 95 33 373 

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.