Seco Tools AB

Nya utnämningar i koncernledningen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 11:23 CEST

Den nuvarande tekniske direktören Kurt Nordlund utnämns från 1 oktober 2003 till marknadsdirektör i Seco Tools koncernen. Han har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom Seco Tools och har varit medlem av koncernledningen sedan 1997. Jonas Jordberg, för närvarande ansvarig för Secos produktutveckling, utnämns till ny teknisk direktör och medlem av koncernledningen.

Som ett led i Secos fortsatta expansion inom utvalda tillväxtområden utnämns nuvarande marknadsdirektören Leif Larsson till regionansvarig för Asien och Oceanien från 1 oktober innevarande år.

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef,
tel 0223-401 10. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB’s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.