Stockholms Läns Landsting

Nya vårdplatser för apatiska barn (v)

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 13:59 CEST

Landstingets vård för apatiska barn utökas nu med fem platser för familjer i behov av särskilt stöd och i vissa fall tid för mer komplicerade utredningar. De första familjerna beräknas kunna tas emot i slutet av november.

- Att under lång tid vårda svårt sjuka barn tar givetvis på föräldrarnas krafter, inte minst om också syskon finns i hemmet. Ibland har också föräldrarna en bakgrund med psykiska problem. Därför känns det oerhört positivt att vi nu kan erbjuda dessa familjer en tids respit för återhämtning i en lugn miljö med kvalificerad personal dygnet runt, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

- Alla gömda barnfamiljer får nu en möjlighet att få sin sak prövad igen och det leder förhoppningsvis till att familjer med apatiska barn får stanna i Sverige. Men rättsprocessen kan dra ut på tiden och därför kommer dessa vårdplatser att behövas framöver, säger Birgitta Sevefjord.

Den nya vårdformen i korthet:
·Huvudman blir barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns sjukvårdsområde
·Verksamheten ska i första hand drivas som ett tvåårigt projekt
·Bemanning dygnet runt med sjuksköterskor, totalt cirka tio tjänster
·Vistelsetiden beräknas till 2 – 10 veckor
·Platserna förläggs till handikappanpassade lokaler i Norra Hammarbyhamnen
·Kostnaden beräknas till åtta miljoner årligen, staten ersätter.
·Chef för verksamheten blir Anne Sand Björkqvist
·Det formella beslutet fattas av hälso- och sjukvårdsutskottet den 18 oktober

Bakgrund
Den 1 april 2005 sjösattes en ny vårdstruktur för barn med uppgivenhetssymtom, som går ut på att stärka föräldrarnas roll och aktivera barnet. Behandlingen sker i öppenvårdsformer i hemmet med mobila team och vid mottagning. Möjlighet till slutenvård finns på Sachsska barnsjukhuset.

För mer information:
Birgitta Sevefjord (v)
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 – 737 41 17