Linköpings kommun

Nya vägmärken visar gågata i Linköping

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 10:00 CEST

Nya vägmärken sätts upp runt Ågatan-stråket och Stora torget under vecka 35. Vägmärkena anvisar gågata. Vägmärket har inte använts i Linköping förut.

Redan i dag är området trafikreglerat genom förbund för motorburen trafik. Aktuell gatusträcka är främst till för gångtrafikanter. De nya vägmärkena förstärker denna trafikreglering.  

Ågatan, Borgmästaregatan och Klostergatan är de gator som får den nya skyltningen.

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Undantag är varuleveranser, boende, rörelsehindrade personer och trafik till och från hotell. På Ågatan får denna trafik som tidigare endast ske mellan klockan 04.00 – 11.00, alla dagar.

– Det här vägmärket har vi inte använt i Linköping förut, säger Anna Wallroth, trafikingenjör vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun. Gågata är tydligare med vad det är för typ av gata och att det är gångtrafikanterna som är prioriterade. Cykeltrafik är tillåten i gångfart. Det är bra om alla trafikanter vet vad skylten betyder, även om den just här inte innebär några stora förändringar i trafikregleringen som den är idag.

Anvisad gågata används i många större städer i Sverige.

Eftersom inte heller taxibilar får köra på en gågata hänvisas, precis som tidigare, sena taxiresenärer till någon av de två taxiplatserna vid Domkyrkan eller vid St Larskyrkan.

Frågor kan besvaras av trafikingenjör Anna Wallroth, telefon 013-206167.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.