Västtrafik

Nya Varvet får busslinje

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:42 CEST

Från och med i morgon får anställda och besökare till Nya Varvet möjlighet att ta bussen, när nya linje 198 börjar köra in i området. Trafiken kommer delvis att finansieras av fastighetsägaren Källfälts Byggnads. Den 1 oktober börjar linje 198 att köra mellan Kungssten och Nya Varvet, som tidigare inte har haft någon bussförbindelse ända fram. Bussen kommer att gå med 15-minutersintervall under morgonen och eftermiddagen. Från Kungssten kör den längs Långedragsvägen och Hästeviksgatan till Örlogsvägen där den svänger ner mot Nya Varvet och sedan fortsätter ut på Sven Källfelts gata.

Samarbete

Linje 198 kommer att finansieras av Västtrafik tillsammans med Källfälts Byggnads, som delar på underskottet. Fastighetsägaren Källfälts Byggnads har visat mycket stort intresse av att en busslinje ner till Nya Varvet skulle bli verklighet. I Nya Varvet-området arbetar cirka 1 250 personer och här finns även folkhögskola, restauranger och konferensanläggning.

Nya hållplatser
Under hösten kommer det att byggas två nya hållplatser på Nya Varvet-området: Hållplatsen Örlogsvägen i anslutning till korsningen Örlogsvägen - Sven Källfelts gata och hållplatsen Lilla Billingen längst in på Sven Källfelts gata. Provisoriska hållplatser ersätter tills vidare.

Fakta:
- Nya linje 198 mellan Kungssten och Nya Varvet kommer gå varje kvart på morgonen mellan kl 7 och 09.15, och på eftermiddagen mellan kl 15 och 17.15.
- Trafiken med linje 198 har upphandlats och körs av Orusttrafiken.
- Nya Varvet har idag 1 250 verksamma och cirka 1 200 besökande per dag.

För mer information:

Lennart Löfberg, affärsområdeschef Göteborgs stadstrafik, 0708-62 92 44
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se