Karolinska Institutet, KI

Nya verktyg i epidemiologisk forskning

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 14:07 CEST

Moderna kommunikationsmedel som mobiltelefoner och internet blir allt viktigare i forskningen och en av få möjligheter vi har idag att regelbundet följa människors livsstil. För att belysa olika aspekter av den ökade användningen av moderna kommunikationsmedel i vetenskapliga studier hålls ett symposium på Karolinska Institutet i Stockholm.

– Det handlar om allt från hur vi använder webben för att följa influensa och erbjuda hjälp vid psykisk ohälsa till att mäta fysisk aktivitet och använda mobiltelefoner i länder där man inte har tillgång till internet, berättar professor Jan-Eric Litton.

Journalister är välkomna till symposiet
"E-epidemiology: Adapting epidemiological methods for the 21st century"
Tid: Torsdag 7 och fredag 8 oktober 2010
Plats: Karolinska Institutet campus Solna, Nobels väg 1, Nobel Forum
Anmäl dig till Connie Nordlund:
Connie.Nordlund@ki.se

Program

Torsdag 7 oktober
13:00 Jan-Eric Litton Litton, Welcome
13:15 Nathan Eagle, Keynote,
Cell phone use in the 21st century in Africa
13:55 Hans Rosling/Zhang Zhongxing,
Gapminder, an exploration tool in e-epidemiology
14:30 Nancy Pedersen,
E-epidemiology in prospective cohorts: making dreams reality
15:05 Coffee
15:30 Christin Bexelius,
Use of cell phones in Sweden—two use cases
16 :05 Nils Lindefors,
Internet and unmet needs in psychiatry and mental health
16:40 Kenji Kato,
The web-based collaboration for studying adult twins in Japan

Fredag 8 oktober
9:00 Barend Mons,
Why the Concept Web is important for e-epidemiology
9:35 Michal Rosen-Zvi,
Machine learning tools for delivering personalized, omic-based healthcare
10:10 Coffee
10:30 Anette Hulth,
Web query based infectious disease surveillance
11.05 Hákon Guðbjartsson,
deCODEme/deCODEhealth
11:40 Jan-Eric Litton,
Closing remarks

För att läsa mer om symposiet, gå in på:
www.e-epidemiology.com

För ytterligare information, kontakta:
Professor Jan-Eric Litton
Tel: 08-524 877 59 eller 070-836 68 10
E-post:
Jan-Eric.Litton@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post:
sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.