Utbildningsdepartementet

Nya villkor för forskning vid universitet och högskolor

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 13:34 CEST

Pressmeddelande
12 april 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Regeringen har idag beslutat om tilläggsdirektiv till Resursutredningen. Samtidigt utsågs Dan Brändström till utredare.

- Nu är det dags att ta ytterligare steg för att vässa kvaliteten i svensk forskning, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Vi måste skapa bättre möjligheter för kraftsamling och omprioritering.

Utredaren ska bland annat:
- Föreslå förändringar i resurstilldelning och styrning av forskning och forskarutbildning för att främja forskningens och forskarutbildningens kvalitet, ge lärosätena möjligheter till egeninitierad långsiktig verksamhet samt stärka profilering och samarbete mellan lärosäten.
- Belysa möjligheterna för lärosäten att omprioritera samt vad kraven på medfinansiering betyder.
- Analysera kvalitets- och prestationsrelaterade kriterier för tilldelning av resurser.
- Pröva möjligheten att samverkan mellan lärosäten, utbildningens vetenskapliga förankring samt spridning och kommersialisering av forskningsresultat kan vägas in.
- Ta fram ett nytt system för beslut om universitetsstatus och tillstånd att utfärda examen inom forskarutbildning. Systemet ska främja hög kvalitet och vetenskaplig bredd i verksamheten samt samarbete och profilering.
- Analysera dagens vetenskapsområden som grund för tilldelning av resurser samt för tillstånd att utfärda examen i forskarutbildning.
- Analysera hur övriga lärosätens prestationsbaserade resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning skulle kunna tillämpas även för SLU.

Utredaren ska redovisa sitt resultat senast den 1 oktober 2007.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se

David Samuelsson
Planeringschef
08-405 18 23
070-543 27 39
david.samuelsson@educult.ministry.se