Jernhusen AB

Nya visioner för stationsområdet i Sundsvall när antalet resenärer ökar

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 11:00 CET

Resandet ökar och för att klara av fler resenärer på stationsområdet i Sundsvall planerar nu Jernhusen och Sundsvalls kommun tillsammans med Trafikverket och Västernorrlands länstrafikbolag att skapa ett nytt samlat resecentrum vid stationen. Parterna arbetar nu vidare med en vision av hur parterna vill att det nya stationsområdet ska fungera och se ut.

Hösten 2011 utökas tågtrafiken då Botniabanan startar tågtrafik mot Umeå. För att kunna ta hand om det ökade kollektiva resandet behöver stationen och bussterminalen utvecklas tillsammans. Området ska vara en trygg och trivsam plats där resenärernas möjligheter att ta sig till stationen via gång, cykel, buss och bil förbättras. Den nya stationen blir en tydlig målpunkt i staden som välkomnar resenärerna, oavsett vilket färdmedel de kommer med.

Den nya visionen omfattar en ny bussterminal för den regionala busstrafiken som byggs i vinkel med Centralstationen. Stationen kommer också att delvis byggas om invändigt.  Tillgängligheten förbättras för alla trafikanter bl.a. genom nya trafiklösningar. Kopplingen mot lokalbussnätet förstärks vid Köpmangatan dit tre av fyra linjer lokaliseras. Bredare plattformar och spårombyggnad ska ge möjlighet till fem samtidigt uppställda persontåg. Säkerheten vid plattformarna blir bättre för tågtrafikanterna. I visionen finns även planer på ett hotell vid stationen.

Kostnaden för projektet exklusive spår- och plattformsombyggnad samt hotell uppgår till ca 195 mkr.

Parterna kommer under 2011 diskutera förutsättningarna för att kunna genomföra den gemensamma visionen. Målsättningen är att den nya stationen och bussterminalen med nya trafiklösningar står klar 2015 medan spår- och plattformsombyggnaden är klar senast 2023.

Bilder finns på Jernhusens pressrum på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jernhusen_ab.

För mer information:
Leif Aker, projektledare Jernhusen, 060-620 10 97
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21 

 

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 200 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 270 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 9,4 miljarder kronor.