COPA-DATA Scandinavia AB

Nya zenon 6.50 – en milstolpe inom HMI/SCADA

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 07:10 CET

Kista, 18 januari 2010

Nya zenon 6.50 – en milstolpe inom HMI/SCADA

I COPA-DATAs senaste version av HMI/SCADA-programvaran zenon
märks ett flertal förbättringar, såsom ett stort antal grafiska funktioner, ett
fullt ut anpassningsbart användargränssnitt, ökad användarvänlighet och
många industrispecifika funktioner. Version 6.50 är den största releasen
av zenon på fem år.

Målet för utvecklingen av zenon 6.50 har varit att ytterligare förenkla och
effektivisera för utvecklare och slutkunder, att ge operatörer möjlighet att
behovsanpassa användargränssnittet samt att ge användare full frihet att
optimera sin verksamhet oberoende av hårdvara.

Många användare och utvecklare ställs ofta inför frågan – Vad händer
om?
I zenon 6.50 finns numer en funktion för projektsimulering och
drivrutinsimulering. Genom utnyttja dessa simuleringsfunktioner
möjliggörs testkörning utan motsvarande hårdvara eller stora
testlaboratorier, ofta med stora tidsvinster som resultat. Simulering
används även ofta inom utbildning och presentationer genom att
processer enkelt kan dimensioneras, demonstreras och testas.

För att utöka funktionaliteten i zenon 6.50, finns ett flertal av de vanligaste
utvecklingsverktygen integrerade: .NET programmering med C# eller
Visual Basic.NET baserade på Microsoft Visual Tools for Applications
(VSTA)
. Genom dessa teknologier har utvecklare fler än 10 000 klasser
tillgängliga för att skapa ren objektorienterad mjukvara.

Som resultat av den helt integrerade Windows Presentation Foundation
(WPF),
kan användargränssnittet personaliseras genom ett enkelt
xml-förfarande.
– För första gången är animerade objekt tillgängliga i zenon och kan
personaliseras fullt ut. Förutom objektens attraktiva utseende är
funktionen först och främst avsedd att öka användarvänligheten i zenon
Runtime, säger Reinhard Meyr, produktchef för zenon.

Ett stort antal industrispecifika och andra speciella funktioner finns
numera införda i zenon 6.50. Som exempel kan nämnas Simatic
S7-Grap och utrustningsmodellering baserad på ISA Standard S95. För
maskintillverkare eller organisationer med verksamhet i flera länder finns
fullt stöd för andra språk i applikationen samt möjlighet att växla mellan
olika storheter i vikt, energienheter etc. Även på energisidan erbjuder
zenon 6.50 ett flertal nya funktioner, däribland Fault location som
möjliggör för operatörer att snabbt lokalisera och korrigera överslag eller
jordfel via ett topologiskt gränssnitt. Dessa samt ytterligare ett stort antal
nya funktioner i zenon 6.50 hjälper till att effektivisera arbetet.

Sammantaget ger zenon 6.50 användare och utvecklare möjlighet att
skapa behovsanpassade projekt med radikalt utökade möjligheter – allt
integrerat i en programvara. Thomas Puntzenberger, vd for COPA-DATA,
presenterar releasen.
– I svåra ekonomiska tider utökar vi våra investeringar i forskning och
utveckling. Genom releasen av zenon 6.50 har COPA-DATA definitivt höjt
ribban inom SCADA-tekniken. Zenon 6.50 demonstrerar hur HMI/SCADA
kan samverka med produktionsstyrningssystem, MES, och att dessa kan
integreras till ett fungerande system, säger Thomas Puntzenberger, vd för
COPA-DATA.

Zenon 6.50 – ett urval av nyheter
 Fullt stöd för ISA S95
 Projekt- och driversimulering
 .NET med C# och VB.NET integration. Microsoft VSTA
 Ett stort antal användbarhetsförbättringar
 Symboler i symboler
 Central unit switching
 Utökad trendanalys: export av visad data, Gantt-schema, visa
samlade variabler, utökad utskriftsfunktionalitet
 Fullt modifierbara filter i alarmlistor (AML) och den kronologiska
händelselistan (CEL)
 Integrerad Simatic S7-Graph
 Utökad användarhantering, utökad integration av Active Directory
(AD) och ADAM
 Nya drivrutiner: OPC UA, Bacnet, Modbus Energy, Festo, ODVA
mfl. Idag finns fler än 300 egenutvecklade drivrutiner till
marknadens ledande tillverkare av hårdvara.

Ett urval av grafiska förbättringar
 Fullt modifierbara mallar (templates)
 Skuggor för grafiska element, inklusive transparens
 Rotation
 Universella och asymmetriska knappar
 Centrala och globala färgpaletter (moods/skins)
 Nya designmöjligheter för AML och CEL-listor
 Formathämtning; applicera egenskaper från ett element till ett
annat
 Använda XAML-filer (Extensible Application Markup Language) för
WPF (Windows Presentation Foundation)

För mer information kring zenon 6.50 kontakta:

Olov Emås, olov.emas@copadata.com, + 46 (0)766 470 420
Managing Director COPA-DATA Scandinavia AB

Cecilia Kjellbom, cecilia.kjellbom@copadata.com, +46 (0)766 470 421
Sales and Marketing COPA-DATA Scandinavia AB

Om COPA-DATA:
COPA-DATA leder utvecklingen av standarder och användarvänlig programvara
och är trendsättare på marknaden för operatörsgränssnitt SCADA/HMI.

COPA-DATA finns idag representerat med egna bolag i Österrike, Frankrike,
Italien, Tyskland, England, Spanien, Portugal, Skandinavien samt i Östeuropa.
Genom partners finns zenon representerat i fler än 100 länder. Med fler än
70 000 lyckade installationer inom alla industrigrenar, bland annat med
internationella företag såsom BMW, Krones, Audi, Pepsi, Festo och Swarovski,
borgar zenon för en effektiv produktion där friheten att välja står i centrum.