Yrkesföreningar mot Tobak

Nyårslöftet att sluta röka - säkra och osäkra metoder

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2013 07:40 CET

Nyår närmar sig och många kommer att avge nyårslöftet att sluta röka. Det finns bra metoder för att sluta röka som är bevisat effektiva. E-cigaretter marknadsförs just nu som ett hjälpmedel för att sluta. Men det är ett osäkert sätt. Än finns inte tillräckligt med forskning som visar på att de verkligen hjälper rökare att bli rökfria på lång sikt. Dessutom är e-cigaretten inte en säker produkt.

Av de vuxna som röker idag vill 70 procent sluta och av ungdomar är det så hög andel som 90 procent. E-cigaretter med nikotin marknadsförs som ett medel för att röka mindre eller sluta. Kunskapen om denna produkt är dock mycket begränsad och man vet inte hur den påverkar brukarnas hälsa. Det finns inga standards för innehållet, ingen kvalitetskontroll eller någon tillsynsmyndighet. Det finns exempel på förgiftningstillbud och att e-cigaretter har exploderat. 

– När det gäller e-cigarettens värde som rökavvänjningsmetod behövs dessutom gedigna vetenskapliga studier. Idag vet vi för lite, säger Barbro Holm Ivarsson, expert på tobaksavvänjning och ordförande i Psykologer mot Tobak. En studie pekar på att ungefär lika många blir rökfria som med nikotinplåster. Men först och främst måste e-cigaretten bli produktkontrollerad så kunderna vet vad de köper och hur det påverkar kroppen.

Det är idag inte tillåtet att sälja e-cigaretter med nikotin (det finns även nikotinfria sorter) i Sverige då de har läkemedelsklassats av Läkemedelsverket och ingen produkt har godkänts av dem. Hur e-cigaretten ska regleras diskuteras just nu i EU och beslut väntas i januari. E-cigaretter avger även ”passiv rök” som kan irritera luftvägarna hos andra människor, och Statens folkhälsoinstitut har gått ut med en rekommendation att alla miljöer som är rökfria enligt Tobakslagen - som restauranger, skolor, sjukvård, arbetsplatser och allmänna färdmedel - ska hållas fria även från e-cigaretter. E-cigaretter tros också vara en inkörsport till cigarettrökning för ungdomar.

Sju steg till att göra dig fri från cigaretter och snus
Den vetenskapligt bevisat effektiva metod för att sluta röka som rekommenderas i hela världen idag kan beskrivas i sju steg. Samma metod kan användas för att sluta snusa.

 1. Förbered dig genom att fundera ut vad som kan hjälpa just dig att lyckas.

 2. Sätt ett stoppdatum, gärna några veckor fram i tiden.

 3. Sluta helt på stoppdagen och kasta allt du har som påminner om tobak.

 4. Rök inte en enda cigarett till. Om du ser en cigarett eller en rökare, titta bort, gå därifrån.

 5. Förbered dig med strategier och tankar att ta till om suget kommer. Vad som helst som får dig på andra tankar hjälper mot röksug. Den första veckan är mest kritisk, klarar du den är chansen stor att du klarar det för gott.

 6. Alla drabbas inte av abstinensbesvär när de slutar, men många gör det. Dåligt humör, rastlöshet och nedstämdhet är en naturlig reaktion på den stora omställningen för både kropp och själ. De första tre dagarna är värst, sedan klingar det av och inom ett par veckor är det mesta över. Följande förebygger abstinens och röksug:
  -Ät regelbundet.
  -Ägna dig mycket åt fysisk aktivitet och var så aktiv du kan.
  -Använd gärna nikotinläkemedel som finns receptfria på apotek. Kombinera gärna plåster med tuggummi, tablett eller spray. Var noga med att ta full dos enligt bruksanvisningen.
  -Det finns även receptbelagda preparat som kan skrivas ut av läkare.

 7. Ta gärna hjälp av experter:
  -Sluta röka-linjen hjälper både rökare och snusare kostnadsfritt på telefon 020-84 00 00.
  -Rökfri är 1177 Vårdguidens kostnadsfria sluta röka-program på webb och app.
  -Din hälso- eller vårdcentral kan erbjuda tobaksavvänjning.
  -Ungdomar kan få stöd att sluta på studenthälsan, av skolsköterskan eller på ungdomsmottagningen.
  -Läs fler tips och råd på www.psykologermottobak.org

För mer information om e-cigarett och om metoder för att sluta med tobak: www.psykologermottobak.org

Frågor besvaras avBarbro Holm Ivarsson
Ordförande i Psykologer mot Tobak
Tel: 0734-408451
E-post: barbro.holm-ivarsson@telia.com

Psykologer mot Tobak är en ideell förening vars syfte är att arbeta med opinionsbildning, information, utbildning och metodutveckling i tobaksfrågor. Vi tillhör paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak, som även består av Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak, Tandvård mot Tobak och Lärare mot Tobak.
Hemsida: www.psykologermottobak.org.


Paraplyorganisation för fem yrkesföreningar mot Tobak

Läkare mot Tobak

Tandvård mot Tobak

Sjuksköterskor mot Tobak

Lärare mot Tobak

Psykologer mot Tobak