Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni besöker Paris för EU-konferens

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:14 CEST

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni besöker den 29-30 september Paris för att närvara vid Equality Summit, en EU-konferens om diskrimineringsfrågor. Som värd för konferensen står det franska ordförandeskapet tillsammans med EU-kommissionen.

Syftet med konferensen är att samla representanter från alla medlemsländer och diskutera hur arbetet mot diskriminering kan gå vidare. Deltagarna företräder EU-institutionerna, medlemsstaternas regeringar och parlament, sociala samarbetspartner samt det civila samhället.

Nyamko Sabuni kommer att tala inom ramen för den avslutande diskussionen bland annat som svensk representant för det så kallade trio-ordförandeskapet, där Frankrike och Tjeckien också ingår. Som ordförande i EU:s ministerråd hösten 2009 kommer Sverige att stå värd för nästa Equality Summit som kommer att hållas i Stockholm den 16-17 november 2009.


Kontakt:
Lennart Rohdin
Politiskt sakkunnig
08-405 35 03

Catharina Bildt
Politiskt sakkunnig hos Nyamko Sabuni
08-405 48 99