Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni inledningstalar vid konferensen "Kön, utbildningsframgång och arbetsliv"

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 13:11 CEST

Onsdag den 10 september inleder jämställdhetsminister Nyamko Sabuni konferensen "Kön, utbildningsframgång och arbetsliv". Konferensen är en del i programmet för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008.

Några frågor som kommer att diskuteras:
- varför presterar flickor och kvinnor bättre som grupp än pojkar och män i utbildningssystemet?
- hur förhåller sig maskulinitet till skola och utbildning?
- är arbetsmarknadens könsuppdelning en enkel följd av utbildningens?

Symposiet vänder sig framför allt till beslutsfattare, forskare och medarbetare inom skola, högre utbildning, vuxenutbildning och arbetslivet i de nordiska länderna. Totalt kommer cirka 300 personer att delta vid konferensen.

Fotografer och journalister är välkomna att vara med under hela konferensen.


Tid och plats:
10 september klockan 09.00
City Conference Centre, Norra Latin
Drottninggatan 71 B, Stockholm

Kontakt:
Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94

Andreas Bergström
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96