Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni kommenterar Amnestyrapport om våldtäkter

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 13:15 CEST

- Jag välkomnar den rapport om våldtäkter och uppföljningen av dem som Amnesty International publicerade under tisdagen, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

- Mäns våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan och en högt prioriterad fråga för regeringen. I den handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor som regeringen presenterade för ungefär ett år sedan tog vi ett brett grepp om frågan. Många av de förslag som kommer från Amnesty förverkligas redan:
- Satsningar görs på kompetensutveckling inom polis och rättsväsende.
- Ett särskilt utbildningsprogram genomförs för att förbättra bemötande av brottsoffer, i synnerhet sexualbrottsoffer.
- Ett nationellt program för att ta hand om sexualbrottsoffer inom sjukvården genomförs.
- Totalt 30 miljoner kronor satsas på kriminalvårdens program för dömda för våld mot kvinnor.
- Särskilda medel kommer att anslås för kommunernas arbete med trygga stadsmiljöer.

- Till stor del sammanfaller Amnestys förslag med det uppdrag som den utredning har som ska utvärdera tillämpningen av 2005 års sexualbrottsreform. Utvärderingen ska fokusera på våldtäktsbrottet och de särskilda straffbestämmelserna om sexualbrott mot barn och hur tillämpningen har fallit ut. Utredaren ska särskilt se över begreppet hjälplöst tillstånd. I uppdraget ingår också att utreda och ta ställning till om det nuvarande kravet på tvång som grund för straffansvar för våldtäkt bär ersättas med ett krav på bristande samtycke, avslutar Nyamko Sabuni.


Kontakt:
Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94

Andreas Bergström
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96