Näringsdepartementet

Nyamko Sabuni till ministerkonferens i Istanbul den 14-15 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:52 CET

Statsrådet Nyamko Sabuni deltar i en konferens i Istanbul för jämställdhetsministrar den 14-15 november 2006 under temat "Strengthening the Role of Women in Society".

Det är Finland - i sin egenskap av ordförande i EU - som tillsammans med Turkiet inbjuder till konferensen inom ramen för samarbetet mellan Europeiska unionen och Medelhavsländerna (den s.k. Barcelona-processen).

- Det är ett viktigt initiativ att stärka samarbetet mellan EU och Medelhavsländerna på jämställdhetsområdet. Jag ser fram emot en diskussion om hur vi kan arbeta för att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, får åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter i såväl Sverige som i andra länder, säger Nyamko Sabuni i en kommentar.

Vid konferensen väntas ministrarna anta ett gemensamt slutdokument. Dokumentet innehåller ett arbetsprogram som skall utgöra en ram för gemensamma ansträngningar att stärka kvinnors rättigheter och delaktighet i samhället, att undanröja diskriminering och att motverka alla former av våld mot kvinnor. Andra områden som tas upp är vikten av att motverka stereotypa kvinnobilder inom utbildning, media och kultur.

Ett gemensamt mål inom samarbetet mellan EU och Medelhavsländerna är att öka samhällsmedborgares engagemang och därför är också representanter för frivilligorganisationer inbjudna.


Kontakt:
Yoav Bartal
pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 30 26
070-357 51 94
yoav.bartal@justice.ministry.se