Passivhuscentrum Västra Götaland

Nyanlända ingenjörer får lära sig om energieffektivt byggande

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2017 10:00 CEST

Tisdag 4 april får Passivhuscentrum Västra Götaland besök av deltagare från den ettåriga utbildningen NCC Nystart. Deltagarna är nyanlända byggnadsingenjörer, flera från Syrien.

Utbildningen drivs av NCC och Kunskapsskolans dotterbolag SkillED, både i Stockholm och Göteborg. Tanken är att akademiker som varit etablerade inom byggbranschen i sina hemländer, till exempel arkitekter och byggingenjörer, snabbt ska vidareutbildas och sedan slussas in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det finns stora behov av arbetskraft inom byggsektorn, NCC vill ta vara på kompetensen hos de nyanlända och ta en aktiv del integrationsarbetet. Det här är ett win-win koncept, säger Lars Karlsson, som är utbildningsledare i Göteborg.

Utbildningen är på heltid, varav två tredjedelar är teori och en tredjedel praktik.

– De lär sig dels svenska språket, både talspråk och fackspråk, och dels hur vi bygger i Sverige, till exempel hur vi bygger i trä. Medianåldern på våra deltagare är ungefär trettio år, vilket betyder att de har mer än trettio år kvar på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen är en viktig investering, om den hjälper dem att få jobb snabbt. säger Lars Karlsson.

Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland, ser fram emot besöket.

– För oss är det självklart att bidra till att denna grupp kommer ut på arbetsmarknaden. Vi kommer att berätta om energieffektivt byggande, och göra besök på Stadsskogenskolan och Brogården i Alingsås för att visa hur man bygger och renoverar energisnålt, säger hon.

Välkommen att delta när NCC Nystart besöker Passivhuscentrum Västra Götaland den 4 april klockan 13.

Vi finns på Stora Torget 3A i Alingsås

För mer information kontakta Marie Grahn, tf. verksamhetschef Passivhuscentrum Västra Götaland, tel0721-680292, 0322-616800.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.