Säffle UtvecklingsModell AB

Nyanländas lärande: kurs – vad händer efter kartläggningen?

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2015 15:44 CET

Till våren kommer vi att ta hand om specialpedagogens behov av att kartlägga nyanlända elever och hjälpa dem att använda kartläggningen på bästa sätt.

Det kommer nu så många nyanlända elever att det är viktigare än någonsin att de som jobbar med dem, vet hur de kan hjälpa barn med läs- och språksvårigheter. Från nyåret är kommunerna skyldiga att kartlägga nyanländas kunskaper och ge dem undervisning på rätt nivå. Det finns en betydande osäkerhet i kommunerna hur detta ska gå till.

Säffle UtvecklingsModell AB erbjuder kurser med Richard Wieland och skall försöka ge svar på:

 • Varför kartlägger vi egentligen och vad händer sedan?
 • Hur kan nyanländas modersmål bli ett redskap att använda i undervisningen?
 • Vad finns det för olika inkluderingsdiskurser och vad säger eleverna själva?
 • Andraspråksproblematik eller språkstörning - vad är hönan och vad är ägget?
 • Var börjar och var slutar specialpedagogens ansvar?
 • Vi planerar följande kurser om nyanländas lärande och flera orter kan tillkomma:

  2 februari 2016 i Karlstad

  17 februari 2016 i Stockholm

  1 mars 2016 i Malmö

  2 mars 2016 i Göteborg

  16 mars 2016 i Umeå

  13 april 2016 i Sundsvall

  27 april 2016 i Luleå

  Kursen kostar 2900kr plus moms och anmälan görs här.

  Ett växande ansvar för nyanlända elever betyder att speciallärare måste vara uppdaterade med de nya ansvaren och förpliktelserna och söka den bästa informationen om hur dom bäst kan hjälpa de elever som behöver det mest.

  --------------

  Mer information hittar ni här: www.sumab.se eller vänligen kontakta mig:

  Zen Holmgren (CMO, Write in Danderyd, www.writeindanderyd.com)

  z.holmgren@sumab.se

  +46 70 924 7260

  Om Sumab: Ett familjeägt företag som sedan 1982 ordnar kurser/föreläsning för specialpedagoger, speciallärare, skolpsykologer och logopeder.

  Richard Wieland är en legitimerad lärare i Svenska som andraspråk, svenska och musik och har Fil. mag. i utbildningsvetenskap. Richard har förutom sitt jobb som lärare arbetat med internutbildning av lärare och med utvecklingsarbete på kommunal nivå.

  Om Sumab: Ett familjeägt företag som sedan 1982 ordnar kurser/föreläsning för specialpedagoger, speciallärare, skolpsykologer och logopeder.

  Richard Wieland är en legitimerad lärare i Svenska som andraspråk, svenska och musik och har Fil. mag. i utbildningsvetenskap. Richard har förutom sitt jobb som lärare arbetat med internutbildning av lärare och med utvecklingsarbete på kommunal nivå.