Medicon Village AB

Nyanställningar på Medicon Village gör ledningsgruppen komplett

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 11:40 CET

Medicon Village AB stärker teamet inför öppningen den 10 januari. Ledningsgruppen blir komplett då Ursula Hultkvist Bengtsson och Erik Jagesten ansluter. Båda kommer närmast från AstraZeneca.
-Jag är mycket glad över att vi nu är fulltaliga i ledningsgruppen och känner en stor tilltro inför nästa år, säger VD Mats Leifland.

Ursula Hultkvist Bengtsson tillträder en tjänst som vice VD med ansvar för konceptutveckling och marknadsföring. Ursula har mer än tjugo års erfarenhet från Life Science-området med inriktning på forskning, kommersiella frågor samt förändringsledarskap på Sandoz, Gambro och nu senast AstraZeneca. Ursula är sedan 2003 docent i biofarmaci. Nuvarande roll på AstraZeneca är som platschef i Lund där hon leder arbetet med att flytta verksamheten till Mölndal och överlämna anläggningen till Medicon Village den 10 januari 2012. Ursula tillträder den 1 februari 2012.

Vidare har Medicon Village anställt Erik Jagesten som ansvarig för bolagets FM och fastighetsverksamhet. Erik har under 11 år varit anställd hos AstraZeneca som ansvarig för förvaltning av byggnader och tekniska installationer. Han har tidigare varit verksam som distriktschef hos ABB Contracting samt på Ångpanneföreningen. Erik tillträder den 1 februari 2012.

Ursula och Erik ansluter ledningsgruppen som idag består av Mats Leifland, VD; Kerstin Jakobsson, vice VD med ansvar för affärsutveckling samt Anette Orheim, kommunikationschef.

Utöver förstärkningen av ledningsgruppen, kommer även ytterligare nytillsättningar att ske i Medicon Village. I FM-organisationen anställs Mats Nilsson och Ulf Kristoffersson som driftstekniker, Suzanne Karlsson som fastighetscontroller samt Conny Jönsson som Service Manager. Alla kommer närmast från AstraZeneca. Marjana Andersson, även hon med bakgrund inom AstraZeneca, tillträder en tjänst som projektanställd assistent inom affärsutveckling. De nyanställda tillträder tjänsterna löpande till februari 2012.

Kontakt 
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16 

Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser att etableras.