Enida AB

Nyarbetslösa behöver en tidig insats

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 17:08 CET

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) publicerade i slutet av 2012 en rapport ”Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen” där Arbetsförmedlingens satsning på externa jobbcoacher under 2009–2011 utvärderades.

Medierna var snabba med att göra en felaktig vinklig av rapporten och använde rubriker såsom ”Bottenresultat för jobbcoaching” och ”AF:s miljardsatsning värdelös”.

I själva verket är det så att jobbcoaching ger bättre resultat än Arbetsförmedlingens traditionella verksamhet.

Jobbcoacherna hjälper i mycket större utsträckning arbetssökande att få i ordning sina ansökningshandlingar. Många som kommer till extern jobbcoach har t.ex. aldrig tidigare skrivit ett personligt brev.  

Arbetssökande träffar sin externa jobbcoach varje vecka, till skillnad från på arbetsförmedlingen där det sker en gång per månad. Jobbcoacherna får genom denna tätare kontakt oftare insikt om olika mentala hinder som kan finnas hos arbetssökande, och som hindrar dem från att överhuvudtaget söka ett jobb. Hinder såsom Jag behöver vara hemma när barnen kommer från skolan!” eller ”Jag har svårt att komma upp på morgonen!” är sådana som förekommer oftare ju längre de arbetssökande har varit hemma och prioriterat vänner och familj.

I sådana lägen har vi externa jobbcoacher hög kompetens i att bemöta, coacha, inspirera och höja motivationen hos arbetssökande. I de flesta fall lyckas vi hjälpa människor att hitta lösningar på de eventuella problem som kan uppstå.

Men att bryta mönster, sociala strukturer och få tillbaka självkänslan kräver både tid och omfattande stöd och aktiviteter. Därför är vi jobbcoacher eniga om att nyttan av våra skattemedel är som störst då en nyarbetslös snabbt får hjälp av en jobbcoach, snarare än om man avvaktar tills dess han eller hon har blivit en ”prioriterad grupp”.

Hela artikeln "Jobbcoachning bättre än vanlig arbetsförmedlingfinns att läsa på DN.se 

Enida AB (tidigare Enida Coaching) grundades 2008 och har sitt säte i Stockholm. Affärsidén är Att motivera människor att utveckla sin outnyttjade potential för att stärka sin kompetens och använda den på ett mer effektivt sätt i sitt arbete. Vi samarbetar med handplockade företag som kan komplettera eller förstärka vårt arbete efter kundens behov. 

Vi är experter på målsättningar och genomföranden av såväl individuella som företagens planer. Genom olika coachingprogram som förändrar nuläget hjälper vi individer och företag att uppnå önskade resultat.

För mer info besök: www.enida.se