BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Nyare bilar stjäls med nyckeln

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 14:47 CEST

Nio av tio stölder av nyare bilar sker med bilnyckeln. För att
göra bilägare uppmärksamma på detta har Brottsförebyggande
rådet, BRÅ, tillsammans med en rad samarbetspartners tagit fram
ett informationsmaterial för spridning på såväl bensinstationer
som i anslutning till gatu och fastighetskontorets p-automater i
Stockholms stad.

Majoriteten av nyare bilar (tillverkade 1998 eller senare) stjäls med
hjälp av nyckeln. Det beror på att nyare bilar är utrustade med
elektroniskt stöldskydd, så kallad immobiliser, som försvårat
traditionell tjuvkoppling.

- Eftersom tjuven inte på traditionellt sätt kan tjuvkoppla en bil
har nyckeln blivit ett attraktivt stöldobjekt. Därför är det viktigt
att hantera nyckeln som en värdehandling, säger Lina Nilsson, på BRÅ.


År 2003 stals 39 000 bilar, varav 8 procent var tillverkade år 1998
eller senare. I dagsläget har 2 miljoner svenska bilar immobiliser.

- Vi räknar med att antalet bilstölder totalt sett kommer att minska
även i fortsättningen tack vare att bilparken förnyas och fler bilar
har de elektroniska stöldskydden. Men det förutsätter bland annat att
man som bilägare håller reda på nycklarna. Biltjuvar kommer med
största sannolikhet att utveckla fräckare sätt att få tillgång till
nycklarna, säger Jan Andersson, generaldirektör på BRÅ.

Enbart försäkringsbolagens kostnader för stulna bilar (äldre och
nyare) uppgår till minst en miljard kronor om året. Risken att
utsättas för bilstöld är högst om man bor i Stockholms, Västra
Götalands eller Gävleborgs län.

Informationsmaterialet som tagits fram består av såväl affischer som
informationsfoldrar. Materialet om nycklelstölder är en del ingår som
en del i BRÅ:s projekt ”Minska Bilbrott”, som inleddes 2003 på
uppdrag av regeringen. BRÅ samarbetspartners när det gäller
informationsmaterialet om nyckelstölder är Polisen, Larmtjänst AB,
Sveriges Försäkringförbund, Stockholm stad (Gatu- och
fastighetskontoret), OKQ8, Preem Petroleum AB, Shell, Folksam, If,
Länsförsäkringar AB, Trygg Hansa, Motormännens riksförbund,
Motorbranschens riksförbund, Bilprovningen, Svenska
Stöldskyddsföreningen och lokala brottsförebyggande råd. Totalt
kommer bland annat 335 000 informationsfoldrar att distribueras på
olika sätt.

Affischer och informationsfoldrar kommer bland annat att synas i
anslutning till Stockholms stads parkeringsautomater under v. 41.
Därefter på till exempel bensinstationer, bilprovningar,
bilverkstäder och hos bilhandlare runt om i landet.

BROTTSFÖREBYGGANDE TIPS
- Lämna inte bilnyckeln i fickan på din jacka om du lämnar den
obevakad i till exempel ett omklädningsrum.
Förvara bilnyckeln på en säker plats på jobbet. Använd förvaringsskåp
om sådana finns.
- Förvara inte bilnyckeln synlig i hemmet. Kontrollera med jämna
mellanrum att du vet var dina reservnycklar finns.
- Förvara bilnyckeln på ett säkert sätt om du befinner dig på platser
där det kan finnas ficktjuvar.
- Märk inte bilnyckeln med registreringsnummer och namn.

Mer information om bilbrott finns på www.bra.se/minskabilbrott

På BRÅ:s webbplats finns också möjlighet att jämföra hur
bilbrottsligheten i din kommun ser ut i jämförelse med övriga landet
eller grannkommunen. Gå in på www.bra.se/statistik och gör din egen
sökning.

BRÅ har även en webbtjänst anpassad särskilt för bilbrottslighet,
kallad LUPP - Lokal uppföljnings- och prognosprocedur. Där kan man få
fram prognoser över förväntad bilbrottslighet och det faktiska
utfallet, vilket kan vara till hjälp när man ska planera åtgärder mot
bilbrottslighet och också följa upp om de har haft effekt.

Affischmaterial och informationsfolder finns även att ladda ner från
www.bra.se/minskabilbrott

YTTERLIGARE INFORMATION
Lina Nilsson, BRÅ:s bilprojekt, tfn. 08-401 87 82. Jan Andersson,
generaldirektör, tfn.
08-401 87 01

Läs mer om bilnycklar: http://www2.bra.se/extra/page/?module_instance=4

BRÅ, Box 1386, 111 93 Stockholm
http://www.bra.se