NCC AB

Nybergs Entreprenad bygger ny godsterminal i Visby för Gotlandsfärjorna

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 08:48 CET

Nybergs Entreprenad, dotterbolag till NCC Construction, bygger en ny hamnserviceterminal i Visby hamn. I dag kör truckarna med varor till färjan över vägen där passagerartrafiken går. Den nya terminalen byggs söder om den befintliga och gör godsflödet mer praktiskt och mindre riskfyllt. Uppdragsgivare är Gotlands kommun. Ordern är värd 28 MSEK.

Nybergs anlägger mark för ett cirka 30 000 kvadratmeter stort område, varav över hälften, 18 000, asfalteras. Det omfattar även en ny infartsväg. Dessutom bygger Nybergs en 1300 kvadratmeter stor omlastningsterminal på området.

– Vi förlänger hamnområdet för färjorna med uppställningsplatser för lastbilar, släp och containers med last till färjorna. Det blir mycket betong- och asfaltsarbeten. Utbyggnaden gör området för godshanteringen 40 procent större, säger Per Stephani, vd, Nybergs Entreprenad.

Omlastningsterminalen byggs på dagens återvinningsgård. Färjornas återvinning kommer att anslutas till den nya terminalen. I byggnaden ska omlastning ske av alla förnödenheter som ska ombord på färjan, allt ifrån matvaror till uniformer. Incheckningen av tung trafik till och från färjorna kommer att ske på området istället för vid passagerarincheckningen.

– Visby är Sveriges tredje största hamn för passagerartrafik. 1,6 miljoner personer åkte med Gotlandsfärjorna 2010. Ombyggnaden behövs för en säkrare och effektivare godshantering och en trevligare entré till världsarvet Visby, säger hamnchef Mats Eriksson, Region Gotland.

Totalkostnaden för projektet är 43 MSEK, varav 28 MSEK är Gotlands kommuns order till NCC. Resterande 40 procent finansieras av EU:s strukturfonder via Tillväxtverket.

Arbetet startar i mars och beräknas klart i november 2011. Det sysselsätter cirka tolv personer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Stephani, affärschef, Nybergs Entreprenad, Gotland, 0498-25 73 54
Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen,
tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.
2010 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 26 Mdr SEK och cirka 9 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.