NCC AB

Nybergs Entreprenad bygger ut Slites avloppsreningsverk

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 08:55 CEST

NCC:s dotterbolag Nybergs Entreprenad bygger ut Slite avloppsreningsverk. Kapaciteten mer än fördubblas och områden som Stenkyrka, Hangvar och Lärbro ansluts till reningsverket. Uppdragsgivare är Gotlands kommun och ordern är värd 55 MSEK.

Slite avloppsreningsverk byggdes 1972 för att rena vatten och avlopp till 3000 personer. Nu är reningsverket i behov av upprustning och kapaciteten behöver utökas. Verket har svårt att ta emot mängden vatten som kommer in och den hydrauliska förmågan måste bli bättre. När utbyggnaden är färdig kan två äldre reningsverk stängas och fler områden kan anslutas till anläggningen i Slite.

- Eftersom reningsverket i Slite ändå måste moderniseras och byggas ut, kan vi ansluta nya orter som Lickershamn, Ire och Hangvar. Vi passar också på att lägga ner Stenkyrkas och Lärbros reningsverk och ansluter även dessa orter till Slite, säger Ulrika Jägerup på Gotlands kommun.

Verkets kapacitet utökas till 8000 personer vilket är fler än det nuvarande behovet, men utbygganden görs för framtiden, baserat på en beräknad tillväxt. Ombyggnaden görs i flera steg så att driften av reningsverket kan upprätthållas som vanligt.

- Hushållen kommer inte att märka av ombygganden. Vi gör den i etapper med tillfälliga lösningar för överlappning, säger Krister Edström, entreprenadchef på Nybergs Entreprenad.

I januari 2010 beräknas ombyggnaden vara klar. Samtliga hus rivs och ersätts med nya, medan den nuvarande reningsbassängen behålls och renoveras. Verket får ytterligare en reningsbassäng, nytt pumphus, ny personalbyggnad, maskinbyggnad och gallerstation.

Man bygger också ett så kallat svalltorn vid utloppet för att jämna ut trycket från havet. Renat vatten kan lättare rinna ut och det kan inte pressas in i verket igen om havsnivån skulle höjas.

Projektet kommer som mest att sysselsätta ett 20-tal personer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Stephani, affärschef, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 0498-25 73 54.
Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda.