Fagersta kommun

Nybildad kulturavdelning

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 14:41 CET

Fagerstas nya kulturavdelningen har stor bredd på verksamheten. I avdelningens verksamheter avspeglas olika kulturperspektiv. Kultur kan definieras på många olika sätt. Ordets ursprungliga betydelse är ”odling”. Med tiden har kultur kommit att bli mer eller mindre synonymt med ”ett sätt att leva” samt med olika yttringar i samhället. Om man tillämpar ett generöst kulturbegrepp begränsas inte kulturen till att beröra endast estetik och konstnärligt skapande utan inkludera alla olika facetter av mänsklig aktivitet och därmed även idrott, olika former av fritidsaktiviteter och turism.

Utbildnings- och fritidsnämnden tog förra året emot kommunens turism- och allmänkulturella verksamheter från kommunstyrelsens ansvarsområde. Verksamheterna samordnades i en enhet inom utbildnings- och fritidsförvaltningen tillsammans med Fagersta Bibliotek och Fagersta Kulturskola. Under hösten 2006 undersöktes möjligheterna att samordna kultur- och turismenheten med förvaltningens övriga fritidsverksamheter. Resultatet blev att kulturavdelningen bildades den 1 januari 2007.

I kulturavdelningen ingår kommunens samtliga kultur- turism- och fritidsverksamheter med undantag av skolornas fritids- och fritidsgårdsverksamhet. I avdelningen förenas en rad specialistkompetenser vilket kommer att påverka såväl helheten som varje enskilt verksamhetsområde. Kulturavdelningen får administrativt stöd av förvaltningens stab och administrativa enhet och eftersom avdelningen ligger inom samma förvaltning som kommunens skolor och kostservice finns även där goda möjligheter till framtida samverkan.

Under sommarhalvåret kommer säsongsverksamhet att finnas med timanställd personal vid kommunens besöksmål och turistbyråer runt omkring i Fagersta.Sten Bernhardsson
kulturchef
0223-442 47