Patent- och registreringsverket, PRV

Nybildade efternamn fungerar som ett varumärke

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2015 13:44 CEST

Under den senaste 20-årsperioden – lika lång tid som internet har varit tillgängligt för allmänheten - har Patent- och registreringsverket (PRV) haft en dubblering av inkommande ansökningar för nybildade efternamn.

År 1994 skapade sig 846 personer ett nybildat efternamn. 20 år senare, 2014, har siffran i stort sett fördubblats till 1689 nybildade efternamn. Vad beror det på? Finns det ett större behov av att sticka ut och att genom det personliga namnet vara sitt eget varumärke?

Parallellt med att svenskarna blev mer innovativa när det gällde skapandet av egna, personliga efternamn finns födelsen av sociala nätverk. 1994 blev internet tillgängligt för allmänheten.

- Det är omöjligt att säga en specifik anledning till dubbleringen av nybildade efternamn. Visst kan en anledning delvis vara viljan att sticka ut och att skapa ett personligt kännetecken. Internet och närvaron i sociala medier har gjort oss mer tillgängliga och då även mer förväxlingsbara, säger Patrik Rönnqvist, avdelningschef på PRV:s design- och varumärkesavdelning.

En annan anledning som kan ligga bakom trenden är att par som gifter sig i större utsträckning vill uppmärksamma och tydliggöra att de skapar en ny, egen familj. Då kan namnbytet fungera som en markering. Det kan också vara så att man vill bära vidare ett gårds- eller ortnamn.

Efternamnet fungerar som ett varumärke
Vikten av att, och lusten till att, skilja sig från andra går hand i hand med varumärkesrätten. När det gäller varumärken är själva grundtanken att skapa ett unikt kännetecken för att utmärka sig och särskiljas från andra. Det har varit en lavinsnabb digital utveckling under den senaste 20-årsperioden och informationsflödet liksom det digitala bruset är enormt. Finns det en risk att en enskild människa försvinner om den inte sticker ut? Bloggare använder exempelvis inte alltför sällan pseudonymer istället för sitt riktiga namn, oftast väldigt uppseendeväckande namn som många gånger finns som registrerade varumärken hos PRV.

- Vi har flera offentliga personer som har sitt namn som ett registrerat varumärke, exempelvis Zlatan, Björn Borg och Carolina Klüft, säger Patrik Rönnqvist och berättar att även Blondinbella är ett registrerat varumärke.

Om du funderar på att skapa ett nytt, unikt efternamn men har slut på idéer kan du besöka PRV:s namngenerator som levererar exklusiva efternamnsrariteter åt dig.

Antal ansökningar om nybildade efternamn till PRV från respektive län 2012-2014:

LÄN 2012 2013 2014 Folkmängd
BLEKINGE 19 18 26 154 157
DALARNA 38 27 29 278 903
GOTLAND 6 12 22 57 255
GÄVLEBORG 33 43 30 279 991
HALLAND 56 54 52 310 665
JÄMTLAND 13 16 18 126 765
JÖNKÖPING 40 41 58 344 262
KALMAR 30 37 42 235 598
KRONOBERG 33 30 32 189 128
NORRBOTTEN 24 9 27 249 987
SKÅNE 195 199 211 1 288 908
STOCKHOLM 416 435 423 2 198 044
SÖDERMANLAND 38 42 38 280 666
UPPSALA 42 35 44 348 942
VÄRMLAND 27 31 31 274 691
VÄSTERBOTTEN 37 34 27 262 362
VÄSTERNORRLAND 26 26 15 243 061
VÄSTMANLAND 34 35 42 261 703
VÄSTRA GÖTALAND 260 246 284 1 632 012
ÖREBRO 47 43 39 288 150
ÖSTERGÖTLAND 56 56 84 442 105

Källor:
PRV
SCB (folkmängd)

På PRV har vi förmånen att arbeta med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden