Boarding for Success, Sweden

Nybildat affärsnätverk ska stimulera affärsmässiga kontakter

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 11:57 CET

Näringsdepartementets satsning Styrelsekraft i syfte att identifiera 200 kvinnor med kompetens och erfarenhet att förstärka Sveriges bolagsstyrelser avslutades den 10 september. Satsningen, som har varit mycket uppskattad av adepter, mentorer, näringsliv och valberedningar, har under det gångna året skett genom Almi Företagspartners försorg. Genom det nybildade affärsnätverket Boarding for Success kommer nätverket drivas vidare i egen regi.

Styrelsekraft, som initierades av Näringsminister Maud Olofsson den 23 mars 2009, identifierade 200 kvinnor bland 1.400 sökande från hela Sverige. De utvalda adepterna har ledande positioner från ett stort antal olika branscher. Redan tidigt i programmet som startade i slutet av sommaren 2009, etablerades affärsnätverk vid sidan av det officiella programmet.

”-­‐ Jag är övertygad om att satsningen på Styrelsekraft kommer att bidra positivt till en bra företagsutveckling i Sverige. Även om den första programomgången nu är avslutad så är det mycket inspirerande att den kraft som har funnits inom projektet lever vidare i nya former, säger näringsminister Maud Olofsson.

-­‐ Jag kommer med intresse följa Boarding for Success arbete, fortsätter näringsministern.

Boarding for Success syfte är att fortsätta ta till vara på all den kompetens som finns i gruppen och att stimulera till affärsmässiga kontakter. Medlemmarna är kvalificerade ledare som vill utveckla affärer. Målet är att skapa ett aktivt affärsnätverk och med kapacitet för styrelsearbete. Mer information om nätverket via hemsidan www.boardingforsuccess.se.

För mer information:

Liselotte Jansson, VD SAS Institute AB, 070-­‐481 70 43

Katarina Staaf, VD Evli Fonder AB, 076-­‐105 13 21