Standard Life Investments

Nybilsförsäljningen i Europa – lägsta siffrorna på 20 år

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 11:20 CEST

I den senaste analysen Macro Digest från den globala kapitalförvaltaren Standard Life Investments ser de fortsatt stora problem för bilindustrin i Europa. En rapport visar den lägsta nyförsäljningen av bilar på 20 år, med få förhoppningar om förbättring. Medan man i USA lyckats få både GM och Chrysler på fötter igen genom stödåtgärder lider Europas bilindustri av svårlösta problem.

 
I många europeiska länder har regeringarna ett egenintresse i fortsatt bilproduktion och bibehållande av arbetstillfällen. Det gör att många företag inom industrin överproducerar. Ökad arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt är också bidragande faktorer till den minskade försäljningen men även demografiska frågor som en åldrande befolkning i Europa. Eftersom äldre människor tenderar att köra mindre köper de också få nya bilar och bilparkerna blir allt äldre.

Läs hela Mictro Digest på Standrad Life Investments webbplats: http://uk.standardlifeinvestments.com/institutional/market_views/macro_digest/index.html

För mer information, kontakta:

Maria Varvouzos Wilund
070-4817202
maria.varvouzos@narva.se

Standard Life Investments är en global fondförvaltare med drygt fem miljoner kunder och över 154,9 miljarder pund i förvaltat kapital*

Huvudkontoret är baserat i Edinburgh, men bolaget har även ett flertal kontor över hela världen som till exempel i Boston, Dublin, London, Montreal, Hongkong och Sydney. Standard Life Investments har även representationskontor i Beijing och Seoul och ett joint venture i Indien.

*(per den 31/12-2011)