Diskrimineringsombudsmannen

Nybliven mamma nekades arbete – får ersättning av kommunen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 09:10 CET

En kvinna nekades sommarvikariat för att hon skulle vara nybliven mamma vid tiden för arbetet. DO ansåg att det var könsdiskriminering och har nu träffat en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 100 000 kronor i ersättning.

Kvinnan hade jobbat flera somrar inom äldreomsorgen i Arboga kommun. Inför sommaren 2009 sökte hon en nattjänst. Men när arbetsgivaren fick veta att hon skulle föda barn cirka två månader före vikariatet valde kommunen att inte anställa henne. Beslutet motiverades bland annat med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare, som säger att nyförlösta kvinnor ska undvika nattarbete.

DO:s utredning visade att arbetsgivaren inte hade gjort någon individuell bedömning av kvinnans förmåga att klara arbetet, utan hänvisade till en generell regel.

EG-rätten innehåller ett särskilt starkt skydd mot diskriminering av gravida, som också sträcker sig en tid efter förlossningen. Skyddet innebär att bestämmelser om skydd för gravida kvinnor inte får tillämpas på ett sätt som gör att kvinnor blir sämre behandlade när det gäller tillgång till arbete.

– Skyddslagstiftningen ska användas för att skydda gravida, inte för att utestänga kvinnor från arbetslivet, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– I ett jämställt samhälle har kvinnor och män samma möjligheter till egen försörjning. Fördomar om vad gravida klarar eller inte klarar hotar att ytterligare försämra kvinnors villkor på arbetsmarknaden.

För ytterligare information om ärendet, kontakta DO:s pressjour, 08-120 20 710, eller juristen Marie Nordström, 08-120 20 799.